rozmiar czcionki: A | A | A

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

10.10.2018 11:38

Wizja rozwoju Dolnego Śląska jako regionu równomiernego rozwoju, regionu przyjaznego, nowoczesnego i konkurencyjnego to najważniejsze założenia przyjętej niespełna miesiąc temu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Ten ważny dokument powstał w wyniku współpracy urzędu marszałkowskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz ekspertów, przedstawicieli lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych z województwa dolnośląskiego.

W celu promocji zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.


Ufamy, że wydarzenie to, zbiegające się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-leciem uchwalenia ustaw samorządowych powołujących do życia samorządy regionalne, spotka się z Państwa zainteresowaniem.


Treść dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w zakładce Rozwój regionalny – Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.