rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie samorządowców ziemi ząbkowickiej

21.02.2011 12:55

O przyszłości powiatu ząbkowickiego rozmawiali w siedzibie starostwa powiatowego burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył wicemarszałek Radosław Mołoń. Przewodnim tematem obrad była realizacja inwestycji związanych z rozbudową bazy sportowej z uwzględnieniem rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Przedstawiciele lokalnych władz rozmawiali także z wicemarszałkiem na temat poprawy infrastruktury edukacyjnej i przyszłości Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. Samorządowcy starali się również rozwiązać problematykę ochrony i rekonstrukcji zabytków, występujących w dużej ilości na terenie powiatu. Podczas spotkania poseł Henryk Gołębiewski poruszył kwestie związane z Kartą Nauczyciela i organizacją taniego wypoczynku dzieci i młodzieży.