rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd województwa wspiera szkoły zawodowe!

07.03.2018 13:26

„Czas na zawodowców” – to projekt, który zwiększy szanse uczniów ze szkół zawodowych na Dolnym Śląsku na znalezienie zatrudnienia. Dziś marszałek Cezary Przybylski wraz z Tadeuszem Samborskim, Członkiem Zarządu Województwa podpisali umowę partnerską z dziesięcioma partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dwiema uczelniami wyższymi.

Staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, innowacyjne metody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne i społeczne, a także mini projekty badawcze oraz obozy naukowe. Ta różnorodna gama działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.

Zależy nam na tym, by w naszych szkołach uczniowie zdobywali wciąż nowe kompetencje i umiejętności, uzupełniali naukę zawodu poprzez doświadczenia praktyczne. Szkoły często nie mają możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ten projekt ma w tym pomóc. Ma także pomóc absolwentom skutecznie konkurować na rynku pracy w naszym regionie – podkreśla marszałek Cezary Przybylski.

Projekt „Czas na zawodowców” skierowany jest nie tylko do uczniów szkół zawodowych, ale i do nauczycieli zawodu. Jest dla nich szansą na podwyższenie kwalifikacji. Zakłada m.in. szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, które podnoszą także umiejętności interpersonalne – dodaje Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt obejmie 1935 uczniów oraz 160 nauczycieli szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska. W ramach projektu odbędzie się  ponad 1250 staży u pracodawców.

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 5 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 4,8 mln zł. Czas realizacji projektu: 02.04.2018 - 31.08.2019 r.

****

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.