rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd inwestuje w sport i turystykę wokół Odry!

06.03.2018 12:09

Dolnośląski Rok Rzeki Odry to inicjatywa, która pozwoli na promowanie naszej największej rzeki, jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego. Do 23 marca 2018 roku trwa konkurs „W stronę Odry”, który dotyczy realizacji zadań sportowych i turystycznych. Samorząd województwa ma do rozdysponowania 250 tys. zł.

 

W październiku ubiegłego roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018  Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry. Do przedsięwzięcia włączyły się kolejne województwa: śląskie, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.


Zależy nam na realizacji wszelkich projektów związanych z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Dodatkowo chcemy, by nabrzeże całej Odry znów zaczęło tętnić życiem. Dlatego stworzyliśmy „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”  – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.


W ramach obchodów Roku Rzeki Odry ruszył m.in. konkurs „W stronę Odry”, który będzie dotyczył realizacji wszelkiego rodzaju projektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz kulturalno - edukacyjnych, które będą zachęcać do aktywności sportowej i turystyki aktywnej na Odrze i jej dopływach (jak również na innych akwenach Dolnego Śląska). Samorząd zachęca także  do propagowania działań z zakresu kultury i edukacji ekologicznej związanej z rzeką i wodą.


Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z Odrą, jej dopływami i innymi akwenami wodnymi. Nabór wniosków trwa od 2 do 23 marca 2018 r. W konkursie można składać oferty, które dotyczą 2 obszarów:


1.    Popularyzacja i upowszechnianie aktywności sportowych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym – imprezy, zawody sportowe i cykliczne zajęcia na Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach oraz dolnośląskich rzekach, popularyzacja różnych sportów wodnych oraz aktywności uprawianych w bezpośredniej bliskości wody .


2.  Upowszechniania turystyki i promowanie walorów turystycznych regionu – imprezy turystyczne mające na celu upowszechnienie i popularyzację turystyki aktywnej, realizowanej na rzece Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach wodnych oraz dolnośląskich rzekach, zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy dotyczącej zachowania się na ciekach i akwenach wodnych.


Zadania będzie można realizować w terminie od 26  kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 roku.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .


Wszystkie szczegóły ogłoszenia konkursowego można znaleźć pod tym linkiem:

 

 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,43042,idmp,127,r,r