rozmiar czcionki: A | A | A

Przedstawiciele mniejszości narodowych u marszałka

12.01.2011 13:33

Karaimi, Niemcy i Ukraińcy. To przedstawiciele wrocławskiego Porozumienia Mniejszości Narodowych i Etnicznych ‘Kalejdoskop Kultur’, z którymi spotkał się dziś marszałek Rafał Jurkowlaniec. W spotkaniu w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczył także Dariusz Tokarz, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Przedstawiciele mniejszości  opowiedzieli marszałkowi o działaniach jakie podejmują na terenie Wrocławia w ramach aktywizacji społecznej i obywatelskiej mniejszości narodowych i etnicznych, promowania wielokulturowości, zapobiegania dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową oraz narodowościową i etniczną. Zaznaczyli również, że udzielają wszelkiej pomocy w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami skupiającymi przedstawicieli mniejszości i promują współdziałania z samorządem terytorialnym oraz administracją państwową. Podczas spotkania pytali także marszałka o możliwe źródła finansowania wspomnianych działań ze środków europejskich oraz samorządowych.

***
Porozumienie "Kalejdoskop Kultur" skupia Greków, Karaimów, Łemków, Niemców, Romów, Tatarów, Ukraińców i Żydów. Realizuje swoje działania poprzez organizację imprez kulturalnych, festiwali, wystaw, przeglądów, konferencji oraz wszelkich innych inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju kultury mniejszości. Więcej informacji na temat działalności Porozumienia znaleźć można na jego stronie: http://www.kalejdoskopkultur.pl/