rozmiar czcionki: A | A | A

Powstanie nowy ZIT na południu Dolnego Śląska

02.10.2020 12:34

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu. Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko podpisano porozumienie, dzięki któremu powstaną Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

- Nowy ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby mieszkańców południa Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że nowy instrument pomoże zrealizować wiele inwestycji, które pozwolą na dynamiczny rozwój tej części regionu – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

 

Prace Zarządu Województwa Dolnośląskiego nad kształtem instrumentów terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021-2027 trwają od marca tego roku. Zakres tematyczny Polityki Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 celów, natomiast tzw. ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich:

• Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

• Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

• Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

• Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

• Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych obszarów województwa. W województwie dolnośląskim ZIT-y funkcjonowały do tej pory wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich m.in. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.

Nowy instrument będzie realnym i skutecznym narzędziem rozwoju terytorialnego na obszarze południa województwa. Powstanie nowego ZIT-u to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa, a samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy strategii/planów działań wraz z listą projektów planowanych do realizacji, a także informację dotyczącą planowanej formy współpracy.