rozmiar czcionki: A | A | A

Ponadregionalna strategia rozwoju dla obszaru Sudetów

19.10.2018 11:46

Wypracowanie wspólnego stanowiska, a następnie współpraca przy tworzeniu koncepcji zrównoważonego rozwoju polsko-czesko-niemieckiego obszaru powiązań – Sudety 2030 to tematy czwartkowego spotkania na Zamku Książ. Na zaproszenie Romana Szełemeja prezydenta Wałbrzycha wziął w nim udział marszałek Cezary Przybylski, a także przedstawiciele zarządów krajów czeskich: Kralovohradeckiego, Olomunieckiego, Pardubickeigo, Libereckiego oraz samorządowców, przedstawicieli euroregionów i EUWT Novum.

- Nasze spotkanie programowe to początek wielkiego wyzwania przez jakim wspólnie stajemy. Wszyscy chcemy jednego – wprowadzenia obszaru Sudetów na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Nasz nowa Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 uchwalona we wrześniu przez Sejmik Województwa, zawiera szereg zapisów dotyczących działań prorozwojowych na obszarze Sudetów. Teraz zależy nam, by opracować ponadregionalną koncepcję zrównoważonego rozwoju dla tego rejonu naszego województwa wspólnie z samorządami po stronie Czeskiej i Niemieckiej. Chcemy określić najważniejsze kierunki i wskazać najważniejsze wspólne projekty, a potem skierować do naszych rządów apele o złożenie w Komisji Europejskiej wniosków o ustanowienie specjalnego programu wsparcia obszaru górskiego Sudetów w oparciu o zapisy traktatu Unii Europejskiej - mówił po spotkaniu marszałek Cezary Przybylski.

Najważniejsze wyzwania dla zrównoważonego rozwoju obszaru Sudetów z to m.in.  
- rozbudowa regionalnych i międzyregionalnych połączeń komunikacyjnych, drogowych, kolejowych i lotniczych
- rozwijanie powiazań pomiędzy największymi ośrodkami miejski w celu wykorzystania ich potencjału
- poprawa dostępności do transportu publicznego obszarów wiejskich i peryferyjnych
- wzmacnianie współpracy i dialogu, usuwania barier językowych
- dalszy rozwój stosunków gospodarczych
- doskonalenie wspólnej oferty turystyczne
- współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska przyrodniczego oraz zasobów kulturowych.