rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarcie w Rakowicach Wielkich

06.03.2018 10:50

W Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich z udziałem wicemarszałek Iwony Krawczyk i wicestarosty Zbigniewa Grześkowa odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych pracowni ogólnodydaktycznych i zawodowych.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, „Nauka szansą na sukces - poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego” zostanie podniesiona efektywność nauczania oraz poprawi się jakość warunków kształcenia młodzieży.

- Jest to wielkie inwestycyjne dzieło. Efekty modernizacji odzwierciedlają nie tylko potrzeby, ale też pasję nauczycieli, którzy swoją ogromną wiedzę  przekazują uczniom – powiedziała wicemarszałek Iwona Krawczyk.