rozmiar czcionki: A | A | A

Obradował Konwent Marszałków

25.01.2011 09:34

Przez ostatnie pół roku Konwentowi Marszałków przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wczoraj symbolicznie przekazał on buławę, a tym samym przewodnictwo na kolejne sześć miesięcy, szefowi pomorskiego samorządu Mieczysławowi Strukowi. W obradach, oprócz marszałków województw, uczestniczyli m.in: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, Waldemar Pawlak, szef resortu gospodarki, Andrzej Massel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a także kierownictwo „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. Dolny Śląsk reprezentował marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Konwent w mazowieckim urzędzie marszałkowskim rozpoczęła rozmowa o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej. Uwagę zwrócono za zasady finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2011 roku. Zgłoszona została również potrzeba powołania międzywojewódzkiego zespołu ds. ochrony zdrowia. Miałby się on zająć oceną i analizą obowiązujących przepisów oraz projektowaniem zmian w zakresie ochrony zdrowia. Wszystko po to, aby podkreślić wpływ regionów na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.

W dalszej części obrad, gospodarz Konwentu przedstawił zasady współdziałania przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli w związku z realizacją regionalnych wydarzeń w czasie Przewodnictwa Polski i Radzie Unii Europejskiej. Jednym z ostatnich tematów było zagadnienie zadłużenia Spółki Przewozy Regionalne wobec Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i wynikające z tego zagrożenie wstrzymania świadczeń usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
 
***
Konwenty Marszałków Województw RP odbywają się od 1999 roku, kiedy wraz z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego powstała idea utworzenia forum, którego rolą miało być działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. W skład gremium wchodzi 16 marszałków województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.