rozmiar czcionki: A | A | A

O strategii dla Polski Zachodniej

20.01.2011 17:42

Marszałkowie województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego rozmawiali w Opolu na temat opracowania wspólnej koncepcji rozwoju dla województw Polski Zachodniej. Omówili stan prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego dla pogranicza zachodniego, na wzór Programu Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Nasze województwo reprezentował marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Marszałek opolski Józef Sebesta, gospodarz spotkania, podkreślił, że  to duża sprawa, że pięć województw znalazło wspólną formułę w celu wypracowania koncepcji rozwoju tego makroregionu.  - Od sierpnia zeszłego roku, kiedy to podpisaliśmy porozumienie, dopracowaliśmy formułę opracowania diagnozy - zainteresowaliśmy tą inicjatywą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego przedstawiciele uczestniczą w naszych spotkaniach - mówił.

To porozumienie międzyregionalne wszyscy marszałkowie określają mianem  fenomenu, bo to działanie pionierskie, pierwsza  inicjatywa oddolna, która może przełożyć się na konkretny program operacyjny w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Prace rozpoczęto w ubiegłym roku, gdyż w momencie, kiedy będzie decydowała się kwestia kolejnych programów operacyjnych, będzie już gotowy materiał i będzie można przekonać rząd do akceptacji do tego programu.

Marszałek dolnośląski Rafał Jurkowalniec mówił, że już rozpoczyna się wielka wojna o wielkie pieniądze na  lata 2014-2020, w której pewnie  wszyscy będziemy rywalizować ze sobą, ale wprowadzamy nową jakość - i razem mamy większe szanse na dodatkowe, „ponadwojewódzkie”  pieniądze. 

W ramach wspólnej inicjatywy będą przygotowywane ekspertyzy, zarówno w regionach, jak i w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zlecanych analiz  będzie m.in. wyszczególnienie wspólnych problemów. Ale, jak podkreślał marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, chcemy też pokazać wspólny potencjał całego makroregionu. - Będziemy podkreślać konkurencyjność Polski Zachodniej, chcemy przełożyć to na założenia do strategii, a dopiero potem będziemy dyskutować  o narzędziach do realizacji tej strategii -  mówił. Marszałkowie mają nadzieję, że nie będzie to tylko program operacyjny, ale także działania w ramach programów rządowych m.in. przeciwpowodziowych czy infrastrukturalnych.
Kolejne spotkanie odbędzie się w województwie dolnośląskim.

***
Strategia dla pogranicza zachodniego ma być opracowana we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, tak aby stanowisko „ściany zachodniej” było uwzględnione w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020 (KSRR). W efekcie końcowym ma zostać wypracowany Program Operacyjny dla Polski Zachodniej, który będzie służył rozwojowi wszystkich wymienionych wyżej pięciu województw. Jego priorytetami mają być komunikacja, społeczeństwo informacyjne, nauka oraz jej współpraca z gospodarką, bezpieczeństwo energetyczne, zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa, planowanie przestrzenne i rozwój sieci miast oraz turystyka. Ponadto chodzi o wzmocnienie pozycji zachodnich województw wobec sąsiednich landów niemieckich w taki sposób, by pobudzić współpracę transgraniczną.