rozmiar czcionki: A | A | A

Minister Bieńkowska o Strategii, nowym budżecie UE i PPP

18.01.2013 12:00

Nowy okres programowania środków unijnych, dalsze etapy wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz założenia i realizacja inicjatywy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego na Dolnym Śląsku – to najważniejsze kwestie, które zostały omówione na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. W briefingu, który poprowadził marszałek Rafał Jurkowlaniec, wziął również udział członek zarządu Jerzy Tutaj.

Minister Bieńkowska i marszałek Jurkowlaniec mówili przede wszystkim o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przewiduje się, że kolejny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego będzie  zawierał w sobie  dwa fundusze, a więc będzie łączył wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycje) z Europejskim Funduszem Społecznym (tzw. miękkie wsparcie). Aby przygotować się do nowego RPO, zarząd naszego województwa musi wynegocjować ze stroną rządową tzw. Kontrakt Terytorialny, a więc dokument, którego celem jest zapewnienie spójności działań rozwojowych prowadzonych przez rząd i samorządy, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) realizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do beneficjentów trafiło już, jako refundacja poniesionych przez nich wydatków,  55 proc. budżetu Programu tj. ponad 2,8 mld złotych.  Łącznie w  Programie do końca grudnia  - 2012 roku podpisano 1 768 umów o dofinansowanie projektów kwotą prawie 4,4 mld złotych - co daje Dolnemu Śląskowi 6 miejsce w rankingu regionalnych programów operacyjnych,  prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

SYSTEM EWIDENCJI INICJATYW PROJEKTOWYCH


W najbliższym czasie zostanie uruchomiony elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych. Ma on za zadanie gromadzić propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych  beneficjentów funduszy Unii Europejskiej. Propozycje ujęte w SEIP będą więc pomocne m.in. przy opracowaniu nowego dolnośląskiego programu operacyjnego na okres 2014-2020. Głównym celem systemu SEIP jest  rozpoznanie oczekiwań i potrzeb podmiotów  publicznych, gospodarczych i społecznych, które mogą być zrealizowane  w przyszłości na terenie Województwa Dolnośląskiego. Ważne jest więc, aby zgłaszane inicjatywy w pełni wpisywały się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

PPP


Województwo Dolnośląskie – jako pierwsze w Polsce – opracowało strategię remontów i eksploatacji dróg wojewódzkich w oparciu o formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Jesienią 2011 r. przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie partnera dla DSDiK w remoncie i utrzymaniu dwunastokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 (Wrocław – Oborniki Śląskie). Ze względu na wysokość zaoferowanych cen, pierwsze w historii Polski tego typu drogowe postępowanie PPP trzeba było unieważnić. Oczywistym wnioskiem jest więc postulat przekazywania w przyszłości do tego typu postępowań znacznie dłuższych odcinków dróg. Cena jednostkowa kilometra znacznie się wtedy zmniejszy. Po unieważnieniu postępowania, DSDiK nawiązała współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, aby – po przeprowadzeniu analiz i koniecznych modyfikacji założeń – w najbliższej przyszłości kontynuować prace nad pozyskaniem partnera prywatnego dla remontu i utrzymania dróg wojewódzkich. Niezwłocznie, po otrzymaniu z ministerstwa wyników analiz prawnych, ekonomicznych i technicznych, działania te zostaną znowu podjęte.

SRWD 2020

Podczas trwających od 8 października do 18 grudnia 2012r. konsultacji społecznych nad projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego odbyło się około 60 spotkań zaplanowanych we wszystkich powiatach na terenie całego województwa, w tym 4 większe konferencje we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz 2 spotkania transgraniczne w Zgorzelcu i Kudowie Zdrój. Łącznie wzięło w nich udział około 2,5 tysiąca osób. Wszelkie uwagi do projektu Strategii można było zgłaszać poprzez specjalnie stworzony formularz on-line oraz tradycyjną pocztę lub na adres e-mail. Łącznie zostało zgłoszonych 2095 uwag.  Zakres zgłaszanych uwag i postulatów w dużej mierze koncentrował się na kwestiach infrastrukturalnych, chociaż nie brakowało też kwestii nazewnictwa i wyznaczania obszarów interwencji w projekcie SRWD. Co dalej z projektem Strategii? Wzbogacony o uwagi zgłoszone podczas konsultacji dokument w styczniu zostanie przedstawiony zarządowi województwa. Następnie zarząd przedstawi go radnym na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Województwa.