rozmiar czcionki: A | A | A

Miliony dla dolnośląskich firm na rozwój

05.09.2019 08:23

Ponad 31 mln zł trafi do Dolnoślązaków na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Szkolenia, kursy, inwestowanie w rozwój jest możliwe dzięki unijnym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To kolejne działania w tym obszarze, a najnowszy nabór zainteresowanych przedsiębiorców rusza już od 9 września.

–  To kolejne wsparcie, które ma sprawić, by dolnośląskie firmy, w szczególności te mikro, małe i średnie były konkurencyjne. Bez szkoleń, zmiany profilu działalności, czy też zwiększenia kwalifikacji nie ma przecież rozwoju. To sprawdzone działanie, bo właśnie zakończyła się poprzednia edycja projektu, w ramach którego przeznaczyliśmy 43,5 mln zł na wsparcie przedsiębiorczych Dolnoślązaków – wylicza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.  Podobnie jak w I edycji działania będzie prowadzić Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Pomoc ma trafić na teren całego województwa, dlatego w projekcie partnerami są: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG.

– Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację nawet 80 proc. kosztów usług związanych z rozwojem. A konkretne wsparcie dla firmy to 25 tys. zł. To doradztwo w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać pracowników również na szkolenia i studia podyplomowe – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Mają w tym pomóc wysokiej jakości szkolenia, które będą realizowane przez podmioty z Bazy Usług Rozwojowych. BUR to taki portal wymiany informacji między dostawcami usług rozwojowych i przedsiębiorcami. Zawiera pełen zakres ofert od pojedynczych trenerów po największe agencje szkoleniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie swojego rozwoju w wysokości od 50 do 80 proc. wartości usługi, z której skorzystają. Zainteresowani mogą się zgłaszać już od 9 września. Sam projekt potrwa do 2022 r.
       

Nowy konkurs – nowe rozwiązania

Rozszerzona została grupa osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.
– Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W ramach nowego projektu będą mogli przeszkolić również pracowników zatrudnionych na umowy agencyjne, umowy zlecenia lub dzieło – dodaje Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zmianie uległa także wysokość dofinansowania usług rozwojowych oraz pojawiły się nowe grupy firm, które mają możliwość otrzymania dofinansowania na większym niż dotychczas poziomie (standardowo jest to 50%) m.in.:  
- z 70% na 80%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
- 80% jeżeli firma prowadzi działalność w obszarze B+R,
- 70%, gdy prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich, a także tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

Do tej pory średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy 
o udzielenie wsparcia nie mogła przekroczyć 25 000 zł. Teraz ten limit może wynieść nawet 50 000 PLN, w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł netto.Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Co to?
Internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych.

Co umożliwia BUR?
•    publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
•    dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
•    zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
•    dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
•    zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

Kto może skorzystać?
Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru województwa dolnośląskiego. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska finansowane ze środków europejskich muszą być realizowane za pośrednictwem BUR.


Działania zrealizowane w ramach BUR 2016-2019
43,5 mln zł to wartość projektu zatytułowanego „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Do końca lipca 2019 r. zawarto 2.242 umowy z przedsiębiorstwami o dofinansowanie usług rozwojowych na kwotę ponad 20,69 mln zł.
Umowy dotyczyły: 1812 mikroprzedsiębiorstw, 311 małych przedsiębiorstw i 119 średnich przedsiębiorstw.
Z usług skorzystały 7.034 osoby (4.060 kobiet, 2.974 mężczyzn). Wsparciem objęto 1.007 osób w wieku 50+, 2.072 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 168 osób z niepełnosprawnościami.
Zrealizowano blisko 7.000 szkoleń, udzielono doradztwa dla prawie 100 osób i ponad 100 osób skorzystało ze studiów.


Działania do realizacji w ramach BUR 2019-2022

31,62 mln zł to wartość projektu zatytułowanego: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”.
Odbiorcy wsparcia to przedsiębiorcy:
•    1.086 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
•    2.669 osób pracujących, także na własnych rachunek (w tym 349 osób w wieku 50 lat i więcej, 835 osób pracujących o niskich kwalifikacjach).