rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek wręczył promesy na ochronę gruntów rolnych

11.09.2020 09:24

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zdecydowali podczas lipcowej sesji o przyznaniu dotacji samorządom na ochronę gruntów rolnych i poprawę jakości gospodarowania na nich. Łączna kwota wsparcia dla gmin i powiatów na Dolnym Śląsku wynosi ponad 18 milionów złotych. Dziś marszałek Cezary Przybylski wręczył promesy przedstawicielom samorządów.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera finansowo jednostki samorządu terytorialnego - gminy i powiaty przekazując dotacje celowe na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Kwota prawie 17 mln zł przeznaczona zostanie na realizację 134 zadań drogowych – budowę lub modernizację dróg na terenach wiejskich.


- Kierujemy wsparcie dla samorządów lokalnych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom inwestycje – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Ponad 800 tys. złotych przeznaczono dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.


- Fundusz ma za zadanie służyć przede wszystkim małym, mniej zamożnym gminom. Inwestycje drogowe w takich gminach często ograniczają się właśnie do dróg dojazdu rolnego, dlatego zdecydowaliśmy o wsparciu właśnie tych samorządów, które tej pomocy w obecnym czasie potrzebują najbardziej. Dziękuję samorządom za współpracę i deklaruję dalsze wsparcie w kolejnych tego typu programach – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.


W tym roku także realizowane będą zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia drzew miododajnych – ponad 105 tys. zł i 100 tys. zł zostanie przeznaczone na pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów.  Dodatkowo, za ponad 4 mln zł realizowane są również zadania drogowe, które otrzymały dotację w 2019 roku z terminem odbioru na 2020 rok.

LISTA BENEFICJENTÓW