rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek spotkał się z nowym wojewodą

29.12.2010 15:16

Były wojewoda i obecny marszałek Rafał Jurkowlaniec spotkał się dziś z nowym Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą. W trakcie spotkania, marszałek i wojewoda skupili się na omówieniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej poruszali także kwestię przesunięcia realizacji dróg ekspresowych S3 i S5.

Nowy wojewoda, Aleksander Marek Skorupa, był wcześniej posłem. W Sejmie uczestniczył w pracach Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych. W poselskich ławach zasiadał od 2007 roku. Wcześniej przez ponad 17 lat był burmistrzem Brzegu Dolnego. W swojej karierze był również radnym Rady Miejskiej Wrocławia oraz Delegatem Sejmiku Wrocławskiego, gdzie zasiadał w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Był również radnym pierwszego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w latach 1998-2002.