rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs: projekty regionalne na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

16.02.2011 11:40

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów regionalnych podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2011 r. wynosi 280 000, 00 zł.