rozmiar czcionki: A | A | A

Kongres Firm Rodzinnych

06.03.2018 14:12

Pierwszy Dolnośląski Kongres Firm Rodzinnych odbył się dziś we Wrocławiu. Jego współorganizatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Kongres to inicjatywa głównie dla przedsiębiorców zarządzających małymi firmami rodzinnymi. To pierwsza tego typu konferencja, ale organizując ją oraz planując kolejne, chcemy wspierać rodzinne firmy, pomagać im w rozwiązywaniu problemów, na które trafiają w prowadzeniu własnego biznesu. Dlatego na kongres zaprosiliśmy m.in. trenerów biznesu czy przedstawicieli większych, bardziej doświadczonych przedstawicieli firm rodzinnych, by podzielili się swoimi doświadczeniami – podkreśla Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa.


Podczas kongresu odbyły  się tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli firm rodzinnych. Każdy panel poświęcony był odrębnej tematyce – sukcesji firmy, polityce zatrudnienia, wprowadzaniu i podnoszeniu innowacyjności oraz współczesnym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy rodzinne. Swoimi doświadczeniami z przedstawicielami rodzinnych biznesów dzielili się goście specjalni, reprezentujący znane polskie firmy rodzinne.

Uczestnicy mogli też wziąć udział w warsztatach dotyczących zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej, zasada pracy tymczasowej,  nowych zasad wydawania świadectw pracy, terminów odwołań do sądu pracy, płacy minimalnej, wieku emerytalnego, ułatwień dla pracowników opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, sygnalistów czy zniesienia limitu składek ZUS.