rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat w sprawie zawarcia umowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci” pomiędzy UMWD a firmą Fondlar Sp. z o.o.

28.08.2015 16:06

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Zarząd Fondlar Sp. z o.o. jako strony umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z zakończonym postępowaniem przetargowym oraz w wyniku dodatkowo prowadzonych rozmów i konsultacji doszły do porozumienia w sprawie zawarcia Umowy na „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”.

Realizacja nadrzędnego celu przedsięwzięcia, jakim jest likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska, oraz konieczność skutecznego zakończenia i rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych powodują, że obie strony partnerstwa zobowiązały się do podjęcia wszelkich kroków, które zapewnią możliwie najszybsze uruchomienie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.


Zarząd Województwa decydując się na podpisanie umowy przyjmuje do wiadomości zapewnienia partnera Fondlar Sp. z o.o. dotyczące gwarancji profesjonalnej, stabilnej i poprawnej realizacji wszystkich celów projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".


Obie strony uznają, że dobre praktyki Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego wymagają wzajemnego szacunku i zaufania biznesowego, jakim powinni darzyć się partnerzy podczas realizacji umowy. W tym duchu zarówno UMWD, jak i Fondlar Sp. z o.o. zamierzają zgodnie współpracować w celu osiągnięcia najlepszych możliwych wyników i zapewnienia możliwie najlepszego funkcjonowania sieci w przyszłości.


Fondlar Sp. z o.o. zapewnia, że świadczenia usług na sieci DSS rozpocznie jeszcze w bieżącym roku. Pozwoli to na znaczące wzbogacenia oferty lokalnych dostawców internetu, a w efekcie zapewnienie lepszego dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego mieszkańcom Dolnego Śląska.