rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat w sprawie powołania Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki

18.03.2020 18:18

Szanowni Państwo, w tym trudnym dla nas czasie niezwykle ważne jest dla mnie minimalizowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W wyniku epidemii duże straty mogą ponieść dolnośląscy przedsiębiorcy, w tym firmy branży turystycznej. Mając na uwadze fakt, że turystyka to jedna z największych dziedzin dolnośląskiej gospodarki, zdecydowałem się podjąć natychmiastowe działania.

W tym celu powołany został specjalny Zespół do koordynowania prac w zakresie turystyki, w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19. Przewodniczącym zespołu został Michał Bobowiec odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy m.in. turystyki, kultury i sportu.
Funkcję Wiceprzewodniczącego pełnić będzie Piotr Wnukowicz, Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Do zespołu dołączyli również:
- Dolnośląska Izba Turystyki
- Biuro Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
- Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Dolnośląskiego
- Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Sudeckich
- Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miasta Wrocławia
- Convention Bureau Wrocław
- Kopalnia Złota
- Hotele Orbis Wrocław
- COHM
- Firma Strada
- Zamek Książ


Zadaniem zespołu w najbliższych dniach i tygodniach będzie przede wszystkim opracowanie działań zmierzających do łagodzenia negatywnych skutków koronawirusa dla branży turystycznej, przyjmowanie postulatów, wniosków i propozycji rozwiązań zgłaszanych przez podmioty z branży turystycznej oraz stałe monitorowanie sytuacji na rynku usług turystycznych.

Turystyka od lat znacząco wpływa na funkcjonowanie Dolnego Śląska, kreując zatrudnienie, ale też rozwój regionalny. Dlatego też mam nadzieję, że panująca sytuacja będzie miała charakter przejściowy i w krótkim okresie czasu będziemy w stanie wspólnie odbudować dolnośląski ruch turystyczny.


Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego