rozmiar czcionki: A | A | A

Komfortowe warunki w szpitalu w Janowicach Wielkich

09.10.2018 14:38

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich przeszedł gruntowny remont, dzięki któremu znacznie poprawiły się warunki leczenia pacjentów. W uroczystym otwarciu po modernizacji wziął udział marszałek Cezary Przybylski.

W szpitalu przeprowadzono m.in termomodernizację budynku, przebudowę c.o. i instalacji wodnej, montaż solarów, modernizację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, częściowo Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izby Przyjęć, Administracji, pomieszczeń służbowych i socjalnych.

− Od blisko 10 lat Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich sukcesywnie, etapami prowadzona była modernizacja, która zdecydowanie wpłynęła na poprawę jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych oraz warunków pobytu w placówce osób niepełnosprawnych. Dzięki tym inwestycjom udało się również dostosować  pomieszczenia szpitala do wymogów sanitarno-technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Szpital uczestniczył też w projekcie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej „E-Zdrowie”. W sumie inwestycje te pochłonęły kwotę 5 mln zł, z czego przeszło 4 mln zł to środki budżetu Województwa Dolnośląskiego, a 800 tys. zł. pochodzi z PFRON.