rozmiar czcionki: A | A | A

Jubileusz 20-lecia współpracy Polsko – Saksońskiej

28.05.2019 15:30

Już dwadzieścia lat trwa partnerska współpraca Dolnego Śląska i Saksonii. Z tej okazji Dolny Śląsk gościł dziś delegację saksońskiego Rządu z premierem Michaelem Kretschmerem na czele. Wspólne posiedzenie lokalnych władz jest drugim takim wydarzeniem w ramach dotychczasowej współpracy. Co dziesięć lat gabinety odbywają wspólne posiedzenie, podczas którego dokonuje się bilansu dotychczasowej działalności i nadaje impulsy przyszłym kontaktom.

W skład niemieckiej delegacji, oprócz Michaela Kretschmera, Premiera Wolnego Państwa Saksonia, wchodziło kilkunastu ministrów jego gabinetu. Dolny Śląsk reprezentowali m.in. marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałkowie Marcin Krzyżanowski i Marcin Gwóźdź oraz członkowie zarządu Tymoteusz Myrda i Michał Bobowiec. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Berezowska – Skarbnik Województwa Dolnośląskiego, Maciej Sznel – sekretarz województwa oraz dyrektorzy departamentów i wydziałów urzędu marszałkowskiego.


- Podpisaliśmy dziś wspólną deklarację dalszej współpracy, w której wyszczególniliśmy ważne dla obu partnerów obszary. Znalazły się wśród nich m.in. zacieśnianie współpracy gospodarczej, a także wspólne przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury, edukacji, kultury oraz ochrony środowiska czy bezpieczeństwa – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Współpraca pomiędzy obydwoma regionami trwa od 1999 roku. Wspólne Oświadczenie podpisał prof. Jan Waszkiewicz, pierwszy Marszałek Województwa Dolnośląskiego z prof. Kurtem Biedenkopfem, ówczesnym Premierem Wolnego państwa Saksonii. Podczas dzisiejszego, jubileuszowego, posiedzenia Zarządu Województwa oraz Rządu Wolnego Państwa Saksonia partnerzy wyrazili chęć dalszego zacieśniania partnerskiej współpracy oraz otwarcia się na inicjatywy wielostronne.


W ramach dotychczasowej kooperacji instytucjonalnej działa powołana w 2000 roku Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza, której celem jest koordynacja działań na szczeblu roboczym. W jej ramach regularne działania podejmowane są m.in na płaszczyznach: gospodarki, kultury, zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, rolnictwa, rynku pracy oraz bezpieczeństwa.


Spotkania grupy roboczej odbywają się raz do roku, naprzemiennie w Saksonii i na Dolnym Śląsku. W ubiegłym roku obrady odbywały się w Zgorzelcu, a termin i miejsce tegorocznego spotkania po stronie niemieckiej nie został jeszcze ustalony.


Na podstawie ustaleń Grupy Roboczej funkcjonuje program wymiany pracowników administracji regionalnych oraz podległych instytucji. Staże pracowników to trwające ok. 2-4 tygodnie pobyty w administracji odpowiadającej merytorycznie obowiązkom pracownika, których celem jest zaznajomienie się z procedurami i kulturą pracy jednostki partnerskiej i zbudowanie szerszej sieci kontaktów.


Do tej pory na Dolnym Śląsku gościliśmy kilkanaście osób z Saksonii, a do partnerskiego regionu wyjechało na pobyty stażowe kilkanaście osób z administracji dolnośląskich. Średnio w roku odbywają się 2 pobyty stażowe w każdej ze stron. Dostrzegając intensywność kontaktów partnerskich coraz większej liczby instytucji i organizacji regionalnych, ilość partnerstw szkolnych, uczelnianych, izb gospodarczych i handlowych oraz instytucji kultury Wolne Państwo Saksonia otworzyło w 2012 roku regionalne Biuro Łącznikowe Saksonii z siedzibą we Wrocławiu. Biuro jest punktem kontaktowym pośredniczącym w budowaniu nowych kontaktów między partnerami.


Dostrzegając podobną potrzebę województwo dolnośląskie wyraziło chęć powołania Regionalnego biura Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie. Biuro będzie służyło dalszemu zbliżeniu obu regionów, a także ułatwianiu kontaktów instytucjonalnych i gospodarczych. Po dopełnieniu niezbędnych formalności placówka ma powstać jeszcze w tym roku, a pełną sprawność operacyjną uzyskać na początku przyszłego roku.


Współpraca Dolnego Śląska i Saksonii obywa się również w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry. Jest to utworzona w roku 2006 nieformalna sieć kooperacyjna czterech zachodnich województw Polski oraz czterech wschodnioniemieckich krajów związkowych. Służy ono pogłębieniu powiązań politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym celem, opartej na projektach współpracy w dziedzinach: gospodarki, turystyki, transportu i infrastruktury oraz nauki i badań naukowych, platformy jest wzmacnianie sprawności gospodarczej regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.


Partnerstwo-Odra ściśle współpracuje z Komitetem ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetem ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Strategiczne wytyczne pracy sieci kooperacyjnej ustalają premierzy, marszałkowie, wojewodowie oraz prezydenci miast z uczestniczących regionów w ramach szczytów politycznych, które odbywają się na zmianę w Polsce i w Niemczech co dwa lata. Dotychczas odbyło się sześć szczytów politycznych.


Regiony kooperują ze sobą również w ramach polsko-niemieckiej inicjatywy wielostronnej w obszarze mediów. Od 1998 roku organizowany jest wspólny konkurs o Nagrodę Dziennikarską dla dziennikarzy z Polski i Niemiec, którego współorganizatorami są województwa dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie oraz landy Saksonia, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Partnerzy projektu wspierają polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy oraz wszelkie działania dziennikarskie na rzecz Europy. W jury Nagrody zasiadają rzecznicy prasowi administracji zarządzającej każdym z regionów oraz zaproszone osobistości z obszaru mediów.


W związku z popularyzacją Nagrody Dziennikarskiej przedsięwzięcie uzyskało zainteresowanie Fundacji im. Roberta Boscha i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, które dołączając do projektu oprawiły Nagrodę Dziennikarską wydarzeniem pn. Polsko-Niemieckie Dni Mediów, które odbywają się co roku raz w Polsce raz w Niemczech, zawsze w jednym z regionów organizujących Nagrodę Dziennikarską. W br. gospodarzem Dni Mediów i Nagrody Dziennikarskiej jest Dolny Śląsk. Wydarzenie odbędzie się 13-14 czerwca 2019 we Wrocławiu.