rozmiar czcionki: A | A | A

III Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

28.12.2010 16:46

Za nami trzecia sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Podczas obrad Marszałek Województwa Rafał Jurkowlaniec przedstawił krótkie sprawozdanie z dotychczasowych prac Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Skarbnik Województwa Elżbieta Berezowska poinformowała o zmianach do budżetu województwa na rok 2010. Zaproponowane poprawki zostały przyjęte w głosowaniu.

Marszałek Rafał Jurkowlaniec poinformował również, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego negatywnie opiniuje przesunięcie w Programie priorytetowych, z punktu widzenia regionu, inwestycji na bliżej niesprecyzowany okres realizacji po 2013 roku. Wśród nich są:
- budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. W Korzeńsko – Wrocław (A8, węzeł Widawa), która zdaniem Zarządu Województwa posiada najwyższy priorytet spośród planowanych zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg ekspresowych na terenie województwa,
- budowa drogi S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4),
- budowa drogi S-3 Legnica (A-4) – Lubawka.

Wymienione wyżej drogi winne być objęte najwyższym priorytetem inwestycyjnym ze względu na konieczność poprawy powiązań transportowych o przebiegu północ – południe i dostosowanie ich do standardu jaki wyznaczają powiązania wschód – zachód.