rozmiar czcionki: A | A | A

II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

05.08.2019 13:57

Założenia w sprawie dwóch dokumentów wykonawczych do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zostały dziś zaprezentowane podczas II w tym roku posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź. Uczestnicy Forum dyskutowali na temat Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej oraz Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego.

- Polityka rozwoju regionalnego to system naczyń połączonych. Obecnie trwają prace nad projektami dwóch dokumentów: założeń Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego oraz założeń Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 roku. Mamy nadzieję, że wskutek połączenia tych dwóch dokumentów nastąpi rozwój infrastruktury transportowej województwa z uwzględnieniem wartości estetyczno-widokowych, historycznych, a także tych związanych z ochroną krajobrazu – mówi marszałek województwa, Cezary Przybylski.

Założenia Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 r. to dokument, który zdefiniuje najważniejsze kierunki rozwoju transportu w regionie. Jego celem jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa efektywności i bezpieczeństwa, stworzenie spójnej sieci infrastruktury oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument zostanie przyjęty w marcu 2020 r.

- Celem Audytu Krajobrazowego jest identyfikacja, charakteryzacja i ocena krajobrazów występujących na obszarze województwa. Audyt wskaże krajobrazy wymagające ochrony ze względu na swoje szczególnie cenne dla społeczeństwa właściwości, dlatego można założyć, że stanie się on nowym narzędziem ochrony krajobrazu w regionie
– mówi wicemarszałek Marcin Gwóźdź. Sporządzenie dokumentu zajmie 4 lata, a prace nad nim zakończą się w czerwcu 2023 r. Szacowany koszt realizacji audytu krajobrazowego to 2 miliony złotych.