rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień Odnowy Wsi

19.02.2011 13:24

Odnowa wsi to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Daje możliwość wykorzystania często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości życia na wsi. Dziś Dzień Odnowy Wsi obchodzili mieszkańcy gminy Wądroże Wielkie. W uroczystości udział wziął członek zarządu Włodzimierz Chlebosz.

Obchody odbyły się w hali sportowej przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim. Sołectwa z terenu gminy zaprezentowały zadania wykonane w 2010 roku na rzecz odnowy wsi.

***
Sołectwa z gminy Wądroże Wielkie przystąpiły do regionalnego programu odnowy wsi, którego nadrzędnym celem była szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz jej ekonomicznej niezależności. Uruchomienie programu w województwie dolnośląskim wychodzi naprzeciw zagrożeniom przed jakimi stanie współczesna wieś w najbliższych latach. Związane jest to ze zmianami jakie zaistnieją we wsiach w związku z utratą przez sołectwo charakteru typowo  rolniczego. Duży wpływ będzie tu miała polityka UE skierowana na obszary wiejskie.  Wg niektórych źródeł w ciągu kilkunastu lat członkostwa w UE zlikwidowanych może zostać od 30 do 60% niskotowarowych gospodarstw rolnych. Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/