rozmiar czcionki: A | A | A

Duże zmiany w centrum Wlenia

13.06.2018 13:40

Już w przyszłym roku centrum Wlenia odzyska swój dawny urok i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. Dzięki finansowemu wsparciu marszałka Cezarego Przybylskiego gmina nie tylko zrewitalizuje zabytkowy Rynek miasta, ale stworzy także Punkt Informacji Turystycznej, Klub Integracji Społecznej i Centrum Lokalnych Organizacji Pozarządowych.

W środę 13 czerwca marszałek Cezary Przybylski oraz burmistrz Artur Zych podpisali umowę na przekazanie blisko 7 mln zł dofinansowania, które pozwoli gminie przeprowadzić rewitalizację przestrzeni w centrum miasta. W ramach projektu zaplanowano m.in. remont fontanny i pomnika „Gołębiarki”, wymianę nawierzchni, uporządkowanie zieleni, przebudowę sieci elektrycznej i wodociągowej oraz montaż elementów małej architektury.

W planach gminy jest również stworzenie nowej przestrzeni dla aktywnych mieszkańców Wlenia. Budynek przy ul. Kościuszki 1a zostanie wyremontowany i powstanie w nim Klub Integracji Społecznej. Podobny los czeka dawny kościół ewangelicki, który po modernizacji stanie się siedzibą Centrum Aktywności Społecznej. Z kolei budynek przy ul. Św. Jadwigi 1 zostanie przekształcony na potrzeby nowego Punktu Informacji Turystycznej oraz Centrum Lokalnych Organizacji Pozarządowych. Każde z tych miejsc będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.