rozmiar czcionki: A | A | A

Duże inwestycje drogowe w Wałbrzychu i Boguszowie-Gorcach

14.05.2018 15:12

Ponad 50 mln zł trafi do gmin Boguszów Gorce i Wałbrzych w ramach dofinansowania przekazanego przez marszałka Cezarego Przybylskiego. Pieniądze te pozwolą przebudować drogi wojewódzkie nr 367 i 381 oraz wybudować obwodnicę Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu.

Inwestycja w Aglomeracji Wałbrzyskiej została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje rozbudowę ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu na odcinku niecałego kilometra od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Głuszycką. Drugi z etapów zakłada budowę ponad czterokilometrowej obwodnicy Boguszowa-Gorc, która będzie prowadziła od ul. Pułaskiego do ul. Krakowskiej. Wzdłuż nowej drogi powstaną ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Ostatnia część zaplanowanych prac to remont drogi na odcinku 1,8 km od granicy miasta do skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii w Wałbrzychu.

Koszt całej inwestycji to ponad 60 mln zł, z czego 50 mln zł zostało przekazane przez samorząd województwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gminom udało się również uzyskać finansowe wsparcie z Budżetu Państwa w kwocie 6 mln zł.  Wszystkie prace mają zakończyć się w październiku 2022 roku.