rozmiar czcionki: A | A | A

Blisko milion złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

15.04.2019 11:47

Za nami rozstrzygnięcie konkursu dzięki któremu aż 800 tysięcy złotych trafi do osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ogłosił dziś wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W wyznaczonym terminie do konkursu wpłynęło 69 ofert na łączną kwotę przekraczającą 3 miliony złotych. Ostatecznie komisja konkursowa do dofinansowanie zarekomendowała 31 projektów, które podzieliły między siebie pulę 800 tysięcy złotych.


Ogłoszenie konkursu poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi. Wszystko po to aby pieniądze, o które można aplikować w konkursie, trafiły do osób najbardziej potrzebujących. Konsultacje w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z trwały dwa tygodnie. Przez ten czas organizacje pozarządowe mogły zgłaszać propozycje zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.


− Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – mówił podczas konsultacji społecznych wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


W ramach konkursu przewidziano  dofinansowanie następujących  5 zadań:

•    Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)
•    Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami przez sport
•    Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami
•    Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami
•    Edukacja w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

LISTA