rozmiar czcionki: A | A | A

Aktywizacja na rzecz usług dla osób starszych

09.03.2010 14:07

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z promocji i ochrony zdrowia obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2010 roku. Na zadania z tym związane Zarząd przeznaczy 50 tys. zł.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępności osób starszych do różnych sfer życia społecznego. Dlatego Zarząd Województwa wesprze te projekty, które promować będą aktywizację społeczną osób starszych.

Swoje propozycje na konkurs składać mogą organizacje które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem, a także organizacje pozarządowe i podmioty o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Oferty składać można do 15 kwietnia 2010 roku. Pełną treść ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://bip.umwd.dolnyslask.pl  w zakładce konkursy.