rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji

11.01.2011 13:57

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 oraz jej Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 to podstawowe dokumenty, nad którymi prace rozpoczął Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacji. W jego pierwszym spotkaniu wziął dziś udział wicemarszałek Marek Łapiński.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego oraz Plan Wykonawczy do RSI to dokumenty kluczowe dla polityki wspierania innowacyjności na Dolnym Śląsku. Zastąpią one Dolnośląską Strategię Innowacji (DSI), która od momentu przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2005 roku stanowiła podstawowy dokument realizujący kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku.

Po pięciu latach wdrażania DSI zmieniło się wiele czynników, które miały odzwierciedlenie w pierwotnych jej zapisach. Zmianie uległy też kierunki pomocy publicznej związanej z realizacją Polityki Spójności Unii Europejskiej, a także sytuacja społeczno-gospodarcza Dolnego Śląska. Dlatego DSI musi zostać zmodyfikowana i uzupełniona o założenia mechanizmów wdrażania i monitoringu, by lepiej odpowiadać bieżącym potrzebom i planom naszego regionu.

Nad koordynacją zmian czuwać będzie właśnie Komitet Sterujący. Do jego zadań należeć m.in. opracowywanie dokumentacji oraz nadanie procesowi aktualizacji szerokiego wymiaru społecznego, także za sprawą włączenia w prace grupy ekspertów tworzących dolnośląski system innowacji.
W skład Komitetu Sterującego wchodzą znawcy tematyki rozwoju innowacyjnego, przedstawiciele środowiska akademickiego, naukowo-badawczego, reprezentanci dolnośląskiego biznesu oraz innych podmiotów mogących wspierać proces wprowadzania innowacji w gospodarce regionu.

Proces tworzenia nowej strategii rozpoczął się w listopadzie 2010 r. w ramach projektu „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Za rozwój strategii odpowiada konsorcjum złożone z Politechniki Wrocławskiej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii i Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej ze Szczecina.

Całość procesu opracowywania nowych dokumentów, będzie można śledzić poprzez stronę internetową www.innowacje.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”.