rozmiar czcionki: A | A | A

95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP i Dzień Weterana

04.09.2014 14:07

Z okazji 95 lecia Związku Inwalidów Wojennych RP i Dnia Weterana, w Klubie 4 Rejonowej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, odbyły się obchody jubileuszowe. Gościem honorowym był Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w kraju i jedna z najstarszych na świecie, powołana 19 kwietnia 1919r. jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej.


Spotkanie rozpoczęło się okolicznościowym wystąpieniem z okazji 95 lecia ZIW RP i Dnia Weterana. Następnie wyróżnieni zostali członkowie związku a także marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Radosław Mołoń, którym Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP, w uznaniu zasług, nadał jubileuszowe „Krzyże 95 lat ZIW RP”. Aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego pan Wojciech Olenderek.


***
Związek Inwalidów Wojennych RP dba m.in. o dobro i godne życie wszystkich inwalidów wojennych, a w szczególności swoich członków, kontynuuje i pielęgnuje tradycje patriotyczne i demokratyczne. Ponadto współdziała z polskimi i zagranicznymi organizacjami weteranów walk niepodległościowych. Broni także praw inwalidów: wojennych, wojskowych ze służby zasadniczej i osób represjonowanych, kieruje się zasadą neutralności politycznej i światopoglądowej, jest wierny statutowej dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna utrwalonej na związkowych sztandarach.