rozmiar czcionki: A | A | A

2 mln zł z funduszy unijnych dla Nowogrodźca

03.08.2018 15:01

Dom Pomocy Społecznej, Dom Opieki Specjalistycznej oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej powstaje w Nowogrodźcu. 2 mln dotacji na przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Szpitala św. Józefa przy ul. Cichej z funduszy unijnych przekazał marszałek Cezary Przybylski.

W budynku należącym do Gminy Nowogrodziec pod koniec lat dziewięćdziesiątych prowadzona była działalność opiekuńczo - lecznicza.  W 2009 roku funkcjonowało tu także hospicjum stacjonarne. Jednak ostatecznie  wszystkie funkcjonujące w obiekcie jednostki przeniesiono do nowego. Od połowy 2016 roku budynek był pusty. Teraz dotacja pozwoli na utworzenie w nim i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (zarząd MGOPS), Domu Opieki Specjalistycznej (zarząd SPZOZ) oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (zarząd PZOZ).
- Ten budynek nie spełniał wielu warunków koniecznych do prowadzenia takiej działalności. Różniące poziomów pomiędzy jego skrzydłami stanowiły barierę komunikacyjną. Drogi ewakuacyjne nie spełniały wymogów przeciwpożarowych. W budynku nie było odpowiedniej windy, gotowanie i ogrzewanie było nieetologiczne, a dach w złym stanie technicznym. Co najważniejsze – nie było w nim szansy na zwiększenie liczby łóżek. Po remoncie będzie spełnia wiele nowych funkcji  relacjonuje marszałek Cezary Przybylski.
Inwestycja pozwoli Gminie Nowogrodziec na umacnianie pozycji społecznie odpowiedzialnej gminy, oraz umocnienie  specjalizacji opieki długoterminowej, która w odniesieniu do demograficznych trendów wciąż musi się rozwijać.