rozmiar czcionki: A | A | A

GOTYCKIE KOŚCIOŁY WROCŁAWIA

Miasto: Wrocław

Z ponad 100 kościołów Wrocławia niemal dwie trzecie powstało w średniowieczu. Największe skupisko zabytkowych świątyń znajduje się na Ostrowie Tumskim z Katedrą św. Jana Chrzciciela na czele. Najstarsza świątynią, która przetrwała do dzisiaj jest romański kościółek św. Idziego przy katedrze. Gotyckie kościoły we Wrocławiu zlokalizowane są w rejonie Starego miasta oraz Wyspy Piaskowej. W XVII i XVIII w. miasto na ogół nie odczuwało braku kościołów, stąd więc powstało ich mało i w rezultacie renesans w budownictwie sakralnym w ogóle nie jest we Wrocławiu reprezentowany, a barok stosunkowo nielicznie (przykładem jest Kościół Uniwersytecki pw. Najświętszego Imienia Jezus). Dużo kościołów przybyło natomiast na przełomie XIX i XX w., co było następstwem szybkiego ówczesnego rozwoju Wrocławia. Okres ten zaowocował licznymi kościołami wznoszonymi w duchu historyzmu. Ostatnia wojna obeszła się z wrocławskimi kościołami wyjątkowo okrutnie, lecz mimo to zdecydowana ich większość została odbudowana.
Widoczna z daleka Archikatedra Wrocławska pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, była pierwszą ceglaną budowlą w Polsce. Budowę katedry rozpoczęto w 1244 r. i trwała ona etapami, aż do XV w. Obecnie wewnątrz tej wspaniałej budowli znajdują się bezcenne zabytki z wielu epok, po części przeniesione tu także z innych kościołów. Uwagę zwraca ołtarz prezentujący Zaśnięcie N. Marii Panny, ambonę będącą dziełem J. Urbańskiego, nagrobek św. Elżbiety z 1680 roku, a także na 20 kaplic znajdujących się wewnątrz Katedry.
Gotycki , dawny kościół farny, jest obecnie katedrą Kościoła polskokatolickiego. W zewnętrznej, południowej ścianie świątyni znajduje się romański portal pochodzący z kościoła benedyktynów na Ołbinie (kościół został rozebrany w 1529 r.). Portal powstał w latach 1150-75 i uważany jest za najpiękniejszy zabytek tego typu w Europie Środkowej. Cecha charakterystyczną obiektu jest znakomita akustyka. Z Mostka Pokutnic Katedry Św. Marii Magdaleny roztacza się przepiękny widok na panoramę miasta.
Kościół św. Elżbiety jest jedną z największych gotyckich świątyń Wrocławia i Śląska .Dużą atrakcją jest możliwość wejścia na najwyższy taras widokowy Wrocławia (na wieży kościoła) skąd można podziwiać nie tylko Stare Miasto i Ostrów Tumski, ale również szeroką panoramę miasta. Wewnątrz kościoła znajduje się największy na Śląsku zbiór mieszczańskich nagrobków i epitafiów–370. Pochodzą z gotyku, renesansu i baroku.
Gotycka świątynia św. Stanisława Wacława i Doroty wysoka na ponad 43 metry, należy do największych w mieście. Potrójne wezwanie odnosi się do patronów 3 głównych narodowości zamieszkujących ówcześnie Wrocław: Polaków (św. Stanisław), Czechów (św. Wacław) oraz Niemców (św. Dorota).
Kościół św. Wojciecha to jeden z najstarszych kościołów Wrocławia. Świątynia dominikanów była pierwszym kościołem parafialnym lewobrzeżnego miasta. Po ogromnych zniszczeniach, jakie miały miejsce we Wrocławiu po najeździe Mongołów w 1241 r., zrujnowany kościół św. Wojciecha od 1250 r. odbudowywano w stylu gotyckim. W kościele znajduje się również klejnot architektury barokowej - kaplica bł. Czesława.
Kościół Świętego Krzyża i św. Bartłomieja to dwupoziomowa świątynia (górny kościół nosi wezwanie Świętego Krzyża, dolny – św. Bartłomieja). Pierwsza świątynia wzrosła tutaj w latach 1288-1295 jako mauzoleum narodowe (wybudował ją Henryk IV Probus). W tej chwili stanowi prezbiterium. Nawy zostały dobudowane w latach 1320-1350. Nad wejściem do nawy południowej górnego kościoła znajduje się górna część portalu przedstawiającego Trójcę Świętą i fundatorów świątyni – Henryka IV i jego żonę Matyldę (ok. 1360 r.). Ołtarz główny mieści gotycki tryptyk (XV w.).
Kościół św. Wincentego to trójnawowa bazylika o długości 77 metrów. Obecnie od 1999 r. została przekazana kościołowi greko-katolickiemu.
Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku w dzisiejszej gotyckiej formie pochodzi z lat 1334-1425. Podczas świąt Bożego Narodzenia atrakcję stanowi ruchoma szopka.

Dojazd:Warszawa-Wrocław PKP, PKS, Trasa: Droga 7 (8, E67, E77), Droga 8 (E67), Droga A1 (1, 8, E67, E75), Droga S8 (E67), 342,8km
Dojazd: Berlin-Wrocław PKP, PKS, Trasa: A100, A113, E36, A10, A15, E36, A4; 340.50 km
Dojazd: Praga-Wrocław PKP, PKS, Trasa: E 67/ D11, 30, 33, 8 , E67; 267.76 km

Kontakt
Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. +48 71 3443111/12, fax. +48 71 3441112
e-mail: info@itwroclaw.pl
Sekretariat Prezydenta Wrocławia, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
tel. +48 71 7778201, fax. +48 71 3448056
e-mail: bpr@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl