rozmiar czcionki: A | A | A

Powiat: jeleniogórski Gmina: Mysłakowice

Położenie
Mysłakowice to stara i duża wieś o zabudowie łańcuchowej znajdująca się w okolicy ujścia Łomnicy do Bobru.

Rys historyczny
Zamek pochodzi z XIV w. Od 1738 r. należał do rodziny Manzel, która to w 1800 r. wybudowała oddalony zaledwie kilka metrów od dużego barokowego pałacu, drugi budynek w stylu klasycznym zwany "Małym Pałacem" lub "Domem Wdowy". Po 1945 r. w dużym pałacu urządzono szkołę, a mały pałac przeznaczono na siedzibę PPH Wojanów. Od 1980 r. duży pałac popadał w ruinę.

Współczesność
Od roku 1997 w "Domu Wdowy" znajduje się mały hotel i restauracja. Ponadto w Małym Pałacu, a od roku 1999 także w Dużym Pałacu Łomnica odbywają się regularnie imprezy kulturalne, które służą między innymi takim działaniom jak: wystawy, odczyty, koncerty, seminaria i konferencje, wydawanie publikacji i folderów informacyjnych, doradztwo oraz wspieranie działań mających na celu ochronę okolicznych zabytków. Działa tu Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej.

Dojazd: Wrocław-Pałac w Łomnicy PKS, Trasa: Droga 5 (8, E67), Droga A4 (5, E40), Droga 5, Droga 3 (E65), Droga 367; 113,3 km

Kontakt
Pałac w Łomnicy ul. Karpnicka 3, 58-500 Jelenia Góra 14
tel: +48 75 7130460, fax. +48 75 7130533
e-mail: hotel@palac-lomnica.pl
www.palac-lomnica.pl/osobl.html
Duży Pałac w sezonie czynny codzienne w godz.10-18; poza sezonem do końca marca 12-17