Stypendia Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2012

01.06.2012 09:32 09:32

31 maja w Sali Pompejańskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Stypendialna. Czternastu wyróżnionym twórcom Dyplomy Stypendialne wręczyli: Radosław Mołoń oraz Jerzy Łużniak – Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego.

fot. Barbara Górniak

Zarząd Województwa Dolnośląskiego  od 2007 r.  przyznaje stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Dolnośląskiego. Stypendia służą rozwojowi, pogłębieniu wiedzy oraz   stworzeniu możliwości doskonalenia warsztatu twórczego.

W bieżącym roku, na podstawie uchwały nr 2258/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  z dnia  16.05 maja 2012 r. stypendia artystyczne na łączną kwotę 100.000 zł otrzymały   następujące osoby:

1. Anna Rogaczewska - 9 000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Udział w prestiżowych krajowych i między¬narodowych konkursach wokalnych i kursach mistrzowskich”.

2. Bartosz Pernal – 6.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Zakup profesjonalnego sprzętu do nagrywania i aranżowania muzyki, edycji i zapisu nut”. 

3. Anna Stefaniak – 3.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Wyjazd do Tokyo Geijutsu Daigaku”. 

4. Anna Mierzejewska – 8.000 zł na realizację projektu malarskiego „Wybrałam Ciebie”, podejmującego tematykę niepełnosprawności. 

5. Emma Pietraszko -  6.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Dokończenie rozpoczętej w 2007 r. renowacji epitafium Heleny von Gersdorff”.

6. Gabriel Kamiński – 6.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Wydanie publikacji stanowiącej drugą część Wratislavii cum figuris”. 

7. Maciej Hoffman – 6.000 zł na realizację prac malarskich i przestrzennych pn. „Sztuka pojednania” w Domu Edyty Stein. 

8. Janko Rašeta – 8.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Zakup gitary Goldin Multiac ACS Nylon SA USB LB”. 

9. Ilona Krawczyk – 9.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Opłata czesnego podyplomowych studiów aktorskich na Manchester Metropolitan University”.

10. Piotr Lis – 8.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Kina wrocławskie w latach 1945-80. Historia ratownicza – etap I”. 

11. Sebastian Rutkowski – 10.000 zł na realizację teledysku do utworu „USED”. 

12. Remigiusz Knapik – 8.000 zł na realizację projektu pod nazwą  „Opłata czesnego, zakup pianina cyfrowego Clavia Nord Stage”.

13. Marek Napiórkowski – 8.000 zł na nagranie płyty „Marek Napiórkowski z kameralnym zespołem symfonicznym”.

14. Tomasz Adamczak – 5.000 zł na zakup saksofonu sopranowego firmy P. Mauriat.

Tegorocznym Stypendystom serdecznie gratulujemy!