Spotkanie w Auli Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu w dniu 5.04.2013 r.

26.04.2013 10:13 10:13

Spotkanie informacyjne połączone z uroczystością wręczenia listów gratulacyjnych Stypendystom

Dnia 5 kwietnia 2013 r. w Auli Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu przy ul. Brücknera 10 odbyło  się spotkanie informacyjne połączone z uroczystością wręczenia listów gratulacyjnych Stypendystom w realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 programie pn. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”. Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach  Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W roku szkolnym 2012/2013 przyznano stypendia 420 uczniom z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy stypendyści, dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły, z których wywodzą się stypendyści. Zjawili się także niektórzy rodzice wyróżnionych uczniów.

 

Listy gratulacyjne stypendystom wręczali: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Więcławski.

 

Zaproszeni goście mieli także możliwość zapoznania się z najważniejszymi założeniami „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” dotyczącymi m.in. okresu realizacji projektu, budżetu czy celów projektu.

 

Spotkanie zostało uświetnione występem uczniów Ogólnokształcącej  Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, którzy przygotowali dla zaproszonych gości dwuczęściowy koncert.

 

Bardzo dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu.