Misje gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw

08.02.2010 14:01 14:01

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie, pn. „Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 1, „Wzrost konkurencyjności i dolnośląskich przedsiębiorstw” (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność), Działanie 1.2.C Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje).

Przedmiotem projektu jest organizacja cyklu misji gospodarczych w latach 2010 – 2012, obejmujących spotkania biznesowe, wizyty i udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych (seminariach, konferencjach branżowych, wizytach studyjnych – gospodarczych i branżowych) sprzyjających nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami dolnośląskimi, a zagranicznymi.

Celem projektu jest umożliwienie dolnośląskim przedsiębiorstwom uzyskania wiedzy i doświadczeń niezbędnych do przystosowania się do rynku europejskiego jak i wzrostu ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, poprzez uczestnictwo w misjach gospodarczych zarówno w obrębie Jednolitego Rynku Europejskiego, jak i poza jego terytorium.
W ramach projektu przewidziano 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem różnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branż i MŚP. W każdej misji weźmie udział 10-16 przedstawicieli MŚP.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Beneficjentami ostatecznymi projektu są Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branż perspektywicznych i proinnowacyjnych.

Zasady rekrutacji, dokumenty do pobrania oraz więcej informacji do pobrania na stronie www.dawg.pl