Urząd Marszałkowski zainteresowany współpracą z Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych

02.01.2013 15:06 15:06

Współpracy nad przyszłą perspektywą finansową na lata 2014-2020 było poświęcone spotkanie dr Jerzego Tutaja, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

Jerzy Tutaj zadeklarował chęć współpracy ze środowiskiem Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych. Podczas spotkania zaproponowano, by przedstawiciel Forum mógł uczestniczyć w roli obserwatora w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, dyskutowano o wyzwaniach związanych z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020, w tym konsultowaniu najważniejszych dokumentów. Podczas rozmów ustalono, że kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbędzie się w lutym 2013 r., kiedy będzie znanych więcej szczegółów na temat ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa oraz Kontraktu Terytorialnego. Przedstawiciele Forum zadeklarowali gotowość do stałej współpracy podczas konsultacji społecznych, w tym udostępnianie analiz, raportów, wyników badań o charakterze regionalnym, które mogą być użyteczne podczas tworzenia nowego programu operacyjnego.

W spotkaniu ze strony Forum uczestniczyli: Maria Mika z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Iwona Wójcik ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska oraz Marcin Kowalski, reprezentujący Sudecki Związek Pracodawców. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu wzięli udział oprócz dr Jerzego Tutaja, m.in. Barbara Kaśnikowska, Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, Sławomir Sobieszek, Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO, Agata Gęsiak-Kaniuka z Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Marta Marciniak, Kierownik Działu Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Wydziału Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.