Porozumienie o Współpracy pomiędzy Dolnośląskim Samorządowym CKZiU w Legnicy, a OKiS we Wrocławiu w zakresie Edukacji Kulturalnej Szkół i Placówek Oświatowych Dolnego Śląska

02.02.2015 10:49 10:49

W dniu 29 lutego 2015 r. o godzinie 12.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Dolnośląskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, a Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu w zakresie Edukacji Kulturalnej Szkół i Placówek Oświatowych Dolnego Śląska. Ze strony Ośrodka Kultury i Sztuki porozumienie podpisał Dyrektor Piotr Borkowski,natomiast Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy reprezentował Dyrektor Tomasz Szczytyński. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali Pan Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Dominik Kłosowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych oraz Pani Małgorzata Medyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki.

Porozumienie umożliwi realizację wspólnych projektów, programów i przedsięwzięć adresowanych do dolnośląskich uczniów i nauczycieli, organizowanie kursów, seminariów, warsztatów i konferencji dla nauczycieli oraz organizowanie konkursów dla uczniów. Planowane przedsięwzięcia służyć mają szeroko rozumianej popularyzacji kultury i sztuki oraz podnoszeniu kompetencji kulturowych wśród młodzieży Dolnego Śląska poprzez kształtowanie świadomego odbiorcy tekstów kultury, wspieranie umiejętności tworzenia przekazu artystycznego i poszerzanie wiedzy z zakresu historii sztuki i muzyki. Uzupełnią one i pogłębią treści realizowane w szkołach różnego typu przewidziane w podstawie programowej.

 

Pierwszym z efektów wdrożenia w życie postanowień porozumienia będzie Projekt Edukacji Filmowej, mający na celu poszerzenie wiedzy o filmie i mediach wśród nauczycieli oraz uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie grup biorących udział w warsztatach do samodzielnej realizacji filmów promujących Region Dolnego Śląska, ich szkoły lub lokalne miejsca, w których na co dzień funkcjonują.

 

Pierwsze warsztaty dla dolnośląskich uczniów i nauczycieli zaplanowane zostały już na dzień 19 lutego br. Miejsce ich realizacji będzie Zamek Piastowski w Legnicy. Kolejne organizowane będą w dolnośląskich zabytkach architektury oraz miejscach znaczących pod względem kulturowym dla naszego Regionu.