Brak naboru na rok szkolny 2014/2015.

26.08.2014 09:07 09:07

Dobiega końca realizacja projektu „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”.

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako realizator projektu systemowego pn. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL informuje, że w związku z przypadającym na dzień 31 października 2014 r. zakończeniem realizacji projektu, nie zostanie przeprowadzony nowy nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2014/2015.