Bezpieczny Dolny Śląsk

22.02.2010 10:46 10:46

22,5 mln zł w trafi do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dofinansowanie projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” zostało przyznane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Decyzję o przyznaniu dofinansowaniu na projekt z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do dofinansowania w ramach Działania 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego w Priorytecie IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zarząd podjął 16 lutego.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3990/III/10