V edycja Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć"

08.12.2008 08:55 08:55

8 grudnia odbyła się konferencja inaugurująca V edycję Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć". Wzięli w niej udział: Zbigniew Szczygieł, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Piotr Roman, Prezydent Euroregionu Nysa oraz laureaci IV edycji konkursu.

Głównym celem konkursu jest stworzenie systemu edukacji dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dzięki któremu młodzi ludzie nauczą się jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia oraz jak pomóc sobie i innym.

Konkurs jest elementem „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego”. Dotychczas odbywał się na obszarze Euroregionu Nysa. Obecnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował rozszerzenie konkursu na cały Dolny Śląsk.

Adresowany jest do dzieci w kategoriach: klasy „0”, I-III, IV-VI oraz gimnazja i ma charakter drużynowy za wyjątkiem kategorii gimnazjalnej. Dotyczy m.in.: pierwszej pomocy, ochrony środowiska, zachowania na drodze, w szkole, w domu i w lesie. Podzielony jest na etapy: szkolny, gminny/ miejski, subregionalny (odpowiadający obszarowo byłym województwom) i finał dolnośląski.

Konkurs już na etapie poprzedniej edycji objął ponad 10 tys. dzieci. Obecne rozszerzenie na całe województwo przyniesie udział ok. 30 tys. dzieci, co stawia tę inicjatywę w czołówce tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.konkursbezpieczenstwa.pl