Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 28 lipca 2013 r.

31.07.2013 12:25 12:25

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 28 lipca 2013 r. złożono 270,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 551,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 87 057 umów o dofinansowanie na kwotę 358,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 247,2 mld zł, co stanowi 87,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

 

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 219,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 155,8 mld zł.

 

Więcej informacji