Spotkanie „Środa z Funduszami..."

07.10.2014 10:00 10:00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”, które odbędzie się 15 października 2014 r. we Wrocławiu.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020. Dodatkowo  zaprezentowane zostaną założenia  Inicjatywy JEREMIE w zakresie instrumentów zwrotnych tj. pożyczek.

 

Spotkanie odbędzie się 15 października  2014 r. w godzinach 10:00- 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-13, pokój 300 (III piętro). Sala, w której odbywa się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pife@dolnyslask.pl.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Wrocławiu pod numerem telefonu: 71 776 95 01  lub 801 700 008.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy!