Praca w Organizacji Narodów Zjednoczonych

20.06.2013 21:06 21:06

Organizacja Narodów Zjednoczonych oferuje atrakcyjne stanowiska pracy dla doświadczonych specjalistów oraz dla młodych ambitnych absolwentów, poszukujących ścieżek kariery w pełnym wyzwań środowisku międzynarodowym.

Obok głównej siedziby Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Sekretariat ONZ posiada również swoje biura w wielu innych miejscach na świecie m.in. w Addis Abeba, Bangkoku, Bejrucie, Genewie, Nairobi, Santiago i Wiedniu. Międzynarodowe Trybunały Karne dla byłej Jugosławii i Ruandy znajdują się w Hadze (Holandia) i w Aruszy (Tanzania).


Sekretariat ONZ zatrudnia profesjonalistów z następujących dziedzin:
- administracja,
- ekonomia,
- elektroniczne przetwarzanie danych,
- finanse,
- języki obce,
- kwestie prawne i protokolarne,
- biblioteka,
- informacja publiczna,
- rozwój społeczny,
- statystyka.

Poszukiwane są przede wszystkim kandydatury kobiet.


Pełna informacja o naborach na stanowiska oraz procedurze ubiegania się o nie znajduje się na stronie: http://careers.un.org/lbw/Home.aspx


 
JAK DOSTAĆ PRACĘ W ONZ?

Zainteresowani pracą w ONZ mają możliwość wzięcia udziału w organizowanym corocznie egzaminie Young Professional Programme (dla osób poniżej 32 r.ż.), którego zdanie gwarantuje otrzymanie kontraktu na 2 lata z możliwością przedłużenia.

Dla stanowisk związanych z tłumaczeniami istnieją osobne egzaminy językowe (http://www.unlanguage.org/LE/Tips/Interpreters/default.aspx).

Istnieje także możliwość starania się o stanowiska średniego i wyższego szczebla aplikując na poszczególne ogłoszenia. Sekretarz Generalny ONZ promuje politykę zwiększenia liczby kobiet przede wszystkim na wyższych stanowiskach.PRACA W MISJACH POKOJOWYCH


Obok pracy w biurach i agendach ONZ istnieje również możliwość ubiegania się o stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w misjach pokojowych na świecie. Obecnie działa 14 misji pokojowych oraz jedna specjalna misja pokojowa w Afganistanie.

Więcej informacji na temat misji pokojowych: https://www.un.org/en/peacekeeping/


Osoby spoza systemu NZ mogą wysyłać szczegółowe Curriculum Vitae, lub wypełnić specjalny formularz ONZ. Więcej informacji o pracy w misjach pokojowych: https://www.un.org/en/peacekeeping/about/work.shtml


Poszukiwani są specjaliści z następujących dziedzin:
- inżynieria lądowa,
- obserwacja wyborów,
- elektroniczne przetwarzanie danych,
- administracja cywilna i sądownicza,
- prawa człowieka,
- pomoc humanitarna,
- gender,
- kwestie prawne,
- logistyka,
- kwestie polityczne,
- przetargi,
- informacja publiczna.

Poszukiwane są przede wszystkim kandydatury kobiet.


Przewodnik po karierze w ONZ


Źródło: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku