Wizyta radnych województwa w Brukseli i Lille

21.09.2010 11:44 11:44

W dniach 14-15 września delegacja z Dolnego Śląska wzięła udział w cyklu spotkań studyjnych w Brukseli i Lille dotyczących Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. EUWT jest nowym europejskim instrumentem prawnym pozwalającym władzom terytorialnym poszczególnych państw członkowskich ustanawiać grupy współpracy dysponujące osobowością prawną. Zostało ono utworzone rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.

Województwo reprezentowali radni Jadwiga Szeląg, Jerzy Tutaj, Jacek Pilawa, Marek Tomala, Jan Rymarczyk oraz Józef Pawlak. Towarzyszyli im samorządowcy z Dolnego Śląska i Czech.

 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Parlamencie Europejskim z udziałem posłów Jana Olbrychta, Piotra Borysa oraz posłów z Saksonii i Czech. W dyskusji Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował Grzegorz Roman. Następnie delegacja udała się do Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, gdzie swoje wykłady wygłosili Antonio Ruiz de Casas (Komisja Europejska, DG REGIO), Alfonso Alcolea Martinez (Komitet Regionów) oraz Martin Guillermo Ramirez (Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych. Dzień zakończyła wizyta w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, gdzie gości przywitał Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. Po wprowadzeniu do dyskusji swoje prezentacje omówili przedstawiciele najstarszego EUWT Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai Piet Quataert (Flandria) oraz Fanny Broussan (Walonia).

 

Drugi dzień otworzyło spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Lille z udziałem Konsula Bogdana Bernaczyka-Słońskiego, Adama Promińskiego, który zaprezentował charakterystykę regionu Nord – Pas de Calais oraz przedstawicielami władz EUWT Lille-Kortrijk-Tournai oraz West-Vlaanderen/Flandre – Dunkerque – Cote d’Opale. Zwieńczeniem cyklu spotkań była wizyta w siedzibie władz regionalnych Nord – Pas de Calais.