Specjalne posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

24.05.2010 15:12 15:12

24 maja odbyło się zwołane przez Marszałka Marka Łapińskiego specjalne posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Omawiano na nim aktualną sytuację powodziową w regionie.

O podjętych przez swoje jednostki działaniach opowiadali m.in. Joanna Gustowska, Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW) oraz Roman Głowaczewski, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Analizowano przebieg fali powodziowej i stan znajdujących się w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.

Marszałek Marek Łapiński zalecił swoim jednostkom stały monitoring sytuacji oraz pełną pomoc sztabom miejskim i wojewódzkim. Zarówno DSDiK, jak i DZMiUW już wcześniej oddane zostały do dyspozycji Wojewody Dolnośląskiego.

Marszałkowski sztab antykryzysowy stale wspomagał i wspomaga działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przygotowano specjalne mapy symulujące zalanie terenów, które są bardzo pomocne w ekstremalnych sytuacjach i ułatwiają działania ratownicze. Przez cały czas były one dostępne w sztabach antykryzysowych.

Omówiono także sytuację jednostek samorządu województwa. Marszałek zapowiedział dalszą pracę i walkę z przechodząca przez województwo falą powodziową.

Natychmiast po zakończeniu posiedzenia Marszałek Marek Łapiński udał się w stronę Głogowa, gdzie zbliża się fala kulminacyjna, aby osobiście pomagać w akcji przeciwpowodziowej.

KK