Inteligentne specjalizacje na Dolnym Śląsku

11.12.2013 15:07 15:07

11 grudnia 2013 r. w Hotelu Novotel we Wrocławiu odbyło się seminarium poświęcone tematyce inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku. Gospodarzem spotkania był dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, który również przewodniczył obradom. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Rozwoju Dolnego Śląska, a także reprezentanci najważniejszych uczelni wyższych, jednostek badawczych i podmiotów gospodarczych sektora innowacyjnego w regionie. Urząd Marszałkowski reprezentowali dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Zathey oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Mieczysław Ciurla.

Otwierając spotkanie, Jerzy Tutaj podkreślił, że Urząd Marszałkowski rozpoczyna dialog na linii przedsiębiorcy-nauka-sektor publiczny, który dotyczyć będzie metodologii poszukiwania inteligentnej specjalizacji dla regionu. Dodał, że opracowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji dla Dolnego Śląska ma na celu wskazanie obszarów gospodarki i nauki, które będą decydowały o konkurencyjności regionu w skali kraju i Europy. - Jesteśmy na etapie dokonywania inwentaryzacji zasobów naukowych i gospodarczych Dolnego Śląska z perspektywą wskazania możliwych powiązań między tymi obszarami, które mogą stać się filarem rozwoju regionu – zakończył Tutaj.


Podczas seminarium został omówiony proces identyfikacji oraz monitorowania smart specialisation na Dolnym Śląsku oraz wnioski w tym zakresie wynikające z Dolnośląskiej Strategii Innowacji oraz wytycznych Komisji Europejskiej.

Przedstawiono także aktualny stan prac nad inteligentnymi specjalizacjami na poziomie krajowym i regionalnym. W czasie spotkania poruszona została również kwestia koncentracji środków w nowej perspektywie finansowej na wybranych obszarach technologicznych działalności B+R powiązanych z kluczowymi branżami gospodarki.