Miliony dla firm w ramach JEREMIE

15.05.2013 12:47 12:47

Kolejne 27,5 mln zł trafi do dolnośląskich firm w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Tym samym pula zawartych, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, umów z pośrednikami finansowymi wynosi już prawie 364 mln zł.

15 maja członek zarządu województwa dr Jerzy Tutaj oraz przedstawiciele  Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego  Menedżerem DFP podpisali cztery umowy z pośrednikami finansowymi. 27,5 mln zł trafi do firm w ramach dwóch konkursów na produkty finansowe: Pożyczka Globalna i Reporęczenie. Wsparcie otrzymają:

- Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, do którego trafi 5 mln zł,
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. otrzyma 2,5 mln zł,
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., do której trafi 10 mln zł,
- Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. z pulą środków w wysokości 10 mln zł.

Łącznie (po podpisaniu ww. 4 umów) w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zawartych jest już 30 umów z pośrednikami finansowymi o wartości prawie 364 mln zł (89,7% alokacji środków na DFP).

Wg. stanu na koniec marca 2013 r. do 1561 dolnośląskich przedsiębiorców trafiły środki o wartości ponad 210 mln zł (w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego -inicjatywa JEREMIE - ponad 135 mln zł), które przekazane zostały w formie pożyczek udzielonych przez pośredników finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.