Rozstrzygnięcie konkursu „Rysuję PROW 2007-2013”

14.12.2012 13:25 13:25

W piątek 13 grudnia br. rozstrzygnięto I edycję konkursu „Rysuję PROW 2007-2013”. Celem konkursu była promocja działań wdrażanych w ramach PROW. Nagrody laureatom wręczał członek zarządu Włodzimierz Chlebosz.

Zadaniem dla uczestników było wykonanie pracy plastycznej promującej inwestycje zrealizowane w ramach działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa. Uczestnikami byli uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, zlokalizowanych w gminach realizujących projekty w ramach działań PROW 2007-2013. Na konkurs nadesłano ponad 700 prac, w tym kategorii szkół podstawowych ponad 500 a w kategorii gimnazjum ponad 200.

Poza promocją efektów działania PROW na Dolnym Śląsku, uczestnicy przede wszystkim poznali możliwości rozwoju swoich środowisk lokalnych poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej.
Konkurs został organizowany przez Wydział Obszarów Wiejskich UMWD.

Lista laureatów. i nagrodzone prace z gimnazjów: I miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienie 1, wyróżnienie 2, wyróżnienie 3, wyróżnienie 4; oraz szkół podstawowych: I miejsce, II miejsce, III miejsce, wyróżnienie1, wyróznienie2, wyróżnienie3, wyróżnienie4.