Wyposażenie pracowni w nowy sprzęt techno-dydaktyczny i specjalistyczny w Bolesławcu

21.01.2013 10:52 10:52

21 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu odbyła się konferencja podsumowująca I etap realizacji dostaw sprzętu w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Wziął w niej udział wicemarszałek Radosław Mołoń.

W Powiecie Bolesławieckim w I etapie realizacji dostaw dostarczono sprzęt na łączną wartość 4.138.476,86 zł, co stanowi 55,33% wartości całkowitej: 7.480.500,49zł:


1.    Branża B4 – mechatroniczno-elektroniczna : 2.723.596,26 zł – sprzęt dostarczony do Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego (1.816.319,62 zł) oraz do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki (907.276,64 zł)
2.    Branża B6- informatyczna:  914.805,56 zł- sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki
3.    Branża B7- turystyczna:  500.075,04 zł- sprzęt w całości dostarczony do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

Wyposażenie pracowni w nowy sprzęt techno-dydaktyczny i specjalistyczny pozwoliło nauczycielom kształcenia zawodowego i ogólnego z terenu Powiatu Bolesławieckiego na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i produkcyjnych oraz zwiększenie aktywności uczniów podczas lekcji. Znacznie poprawiły się też warunki bezpieczeństwa i organizacji pracy, zwiększyła się ilość w pełni wyposażonych stanowisk pracy, a jakość posiadanego sprzętu pozwala na precyzyjne i efektywne wykonanie przez uczniów powierzonych zadań.