7PR z przedsiębiorstwem w Słowenii

04.10.2012 17:42 17:42

Program/ fundusz

FP7, ENV.2013.6.3-2 Eco-innovative demonstration projects  (Funding Scheme: SME-Targeted Collaborative Project), ENV.2013.6.2-4 Sustainable Landcare in Europe (Collaborative project).

Tytuł Projektu

Urban Gardening in degreded areas.

Informacje o zaproszeniu

Słoweńskie przedsiębiorstwo ENVIT poszukuje partnerów lub konsorcjum zainteresowanego przygotowaniem projektu w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków dot. projektów demonstracyjnych Eko-innowacji lub zrównoważonej ochrony obszarów środowiskowych (Landcare) w Europie. ENVIT zajmuje się rozwojem i patentowaniem efektywnych kosztowo oraz przyjaznych dla środowiska  technologii oczyszczania gleby, które pozwalają na użycie związku chelatujących kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) do ekstrakcji substancji zanieczyszczających środowisko bez negatywnego wpływu na środowisko.

 

Poszukiwani partnerzy: MŚP, instytucje badawcze, administracja publiczna i rządowa, organizacje obywatelskie oraz inne organizacji ze zdegradowanych obszarów miejskich, skażonych ołowiem lub innymi potencjalnie toksycznymi elementami i substancjami.

Termin składania wniosków projektowych

Możliwie najszybciej

Termin zgłaszania zainteresowania projektem

Grudzień 2012

Opis projektu

ENVIT poszukuje partnerów z całej Europy, którzy pomogą firmie znaleźć skażone obszary miejskie, których rehabilitacja jest planowana w najbliższej przyszłości. Z pomocą partnerów przedsiębiorstwo planuje również  przygotowanie innowacyjnego planu rehabilitacji dla wybranych obszarów skażonych.

Kontakt

dr. Neža Finžgar
ENVIT Ltd, Slovenia
 tel: 00386 41 344 198
e-mail:
neza.finzgar@envit.si

Dodatkowe informacje

Opis projektu