rozmiar czcionki: A | A | A

Współpraca zagraniczna Dolnego Śląska z Alzacją i Saksonią.


W ramach Porozumień o współpracy w dziedzinie sportu pomiędzy Dolnym Śląskiem, a regionami zagranicznymi (Alzacja, Saksonia) Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji  przygotowuje  zadania, które mają na celu propagowanie  sportu i kultury fizycznej nie tylko w naszym regionie, ale również na arenie międzynarodowej. Najważniejsze zadania do zrealizowania w ramach zawartych porozumień to m.in. nawiązanie współpracy pomiędzy związkami sportowymi i szkołami sportowymi Dolnego Śląska i krajów partnerskich, wymiana ekip sportowych w sporcie młodzieżowym w różnych dyscyplinach również wymiana na poziomie sportu akademickiego, a  także finansowanie wyposażenia obiektów sportowych oraz współpraca w ramach EWT i innych programów europejskich,  w tym organizacja wspólnych imprez sportowych i rekreacyjnych.