rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAMY INWESTYCJI SPORTOWYCH MSiT na 2016 r.

Program modernizacji infrastruktury sportowej–edycja 2016

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.
Program jest dedykowany obiektom sportowym wykorzystywanym przez kluby sportowe w szczególności dla sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 2 mln zł, w przypadku modernizacji krytych pływalni nie więcej niż 3 mln zł.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 lutego do 31 marca 2016 roku.

Założenia programowe.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu-edycja 2016

Celem  Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.
Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu.
Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Założenia programowe

Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2016

Celem programu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości -  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.
Dofinansowaniem w ramach Programu mogą byś objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym.
Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 1 marca do 15 kwietnia 2016 r

Załączniki:

Program szkolny - decyzja

Zał. nr 1 - Program szkolny

Zał. nr 2 - Wzór umowy