rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAMY INWESTYCJI SPORTOWYCH MSiT na 2015 r.

Program budowy hal tenisowych – edycja 2015

Celem Programu budowy hal tenisowych jest rozwój bazy obiektów sportowych umożliwiających całoroczne prowadzenie szkolenia przez Polski Związek Tenisowy, zapewniających optymalne warunki do treningu, podniesienie poziomu sportowego, a także upowszechnianie gry w tenisa.
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać się mogą:
a. jednostki samorządu terytorialnego;
b. publiczne szkoły wyższe;
c. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
•    do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 2,0 mln zł – w przypadku budowy;
•    do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 1,0 mln zł – w przypadku przebudowy/remontu.
Wnioski inwestycyjne należy złożyć w okresie do 15 kwietnia 2015 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).


Założenia programowe

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2015

Celem Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne oraz inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.
Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do Planu Rocznego i akceptacja przez Ministra złożonego do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego.
Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.
Załączniki do pobrania
Założenia programowe

Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2015
Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.
Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania pozostał na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 1 mln zł.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 2 do 27 lutego 2015r.


Założenia programowe

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej– edycja 2015

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.
Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów lekkoatletycznych, w 4 wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:

    1) obiekty treningowe;
    2) obiekty certyfikowane .

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej może wynieść:

•    do 350 tys. zł dla wariantu z bieżnią okrężną min. 4 torową o długości 200m,
•    do 600 tys. zł dla wariantu z bieżnią okrężną 4 torową o długości 300/333m,
•    do 900 tys. zł dla wariantu z bieżnią okrężną 4 torową o długości 400m (do 1,3 mln zł dla obiektu certyfikowanego),
•    do 175 tys. zł dla wariantu z bieżnią prostą 4 torowa o długości 80m.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 30 kwietnia 2015r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Założenia programowe

Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2015

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów.
Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania pozostał na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 1 mln zł.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 2 do 27 lutego 2015r.


Założenia programowe