rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „III Międzynarodowy Turniej Dzieci w Zapasach w Stylu wolnym

W dniu 13.10.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON”  Milicz na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „III Międzynarodowy Turniej Dzieci w Zapasach w Stylu wolnym – Memoriał Cz. Olszewskiego”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 23.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży

W dniu 10.10.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Tenisowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych (Dolny Śląsk-Saksonia)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 20.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Gala Kolarska”

W dniu 11.10.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Dolnośląski Związek Kolarski, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Dolnośląska Gala Kolarska”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 19.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. III Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Autumn Cup

W dniu 05.10.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Świdnica” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „III Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Autumn Cup 2017.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 18.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XXVIII Międzynarodowe zawody Pływackie „Memoriał Marka Petru

W dniu 05.10.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn XXVIII Międzynarodowe zawody Pływackie „Memoriał Marka Petrusewicza”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 18.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „2. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów”

W dniu 29.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „2. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 10.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „2. Grand Prix Polski Kadetów i Kadetek”

W dniu 29.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „2. Grand Prix Polski Kadetów i Kadetek”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 10.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „1. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów”

W dniu 29.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „1. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 10.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Remont szatni i doposażenie stadionu Terenowego Klubu Sport

W dniu 28.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Terenowy Klub Sportowy HUTNIK, Szczytna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Remont szatni i doposażenie stadionu Terenowego Klubu Sportowego HUTNIK  w Szczytnej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 9.10.2017.

Treść uchwały

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Film instruktażowo-promocyjny o futbolu amerykańskim”

W dniu 27.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy PANTHERS WROCŁAW, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (podać rodzaj zadania publicznego wskazany w pkt. I. 3 oferty) pn. „Film instruktażowo-promocyjny o futbolu amerykańskim”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 9.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VI Turniej im. Eugeniusza Ratajczaka w zapasach w stylu wol

W dniu 26.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VI Turniej im. Eugeniusza Ratajczaka w zapasach w stylu wolnym. Mistrzostwa Dolnego Śląska kadetów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji
i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 9.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska

W dniu 25.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „START” Strzegom, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VII Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 05.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „3 RST Półmaraton Świdnicki”

W dniu 25.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację WROACTIV na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „3 RST Półmaraton Świdnicki”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 05.10.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „ Mecz Drużynowy Polska – Reszta Europy w zapasach kobiet”

W dniu 19.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „Heros” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „ Mecz Drużynowy Polska – Reszta Europy w zapasach kobiet”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 29.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Dolnego Śląska w grach pojedynczych – finał”

W dniu 20.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Badmintona na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Puchar Dolnego Śląska w grach pojedynczych – finał”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 29.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XVII Turniej Sylwestrowy w wyciskaniu sztangi leżąc

W dniu 13.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śródmieście” z Legnicy, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „XVII Turniej Sylwestrowy w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 26.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Polski w siatkówce kobiet”

W dniu 11 września 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Puchar Polski w siatkówce kobiet”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 25 września 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie

W dniu 06.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. I Otwarte Akademickie Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie w klasie Omega”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 22.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017”

W dniu 11.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „BIEGAJ DLA ZDROWIA”, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 21.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe zakończenie sezonu żeglarskiego na Odrze

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Drzwi do Europy” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Sportowe zakończenie sezonu żeglarskiego na Odrze w województwie dolnośląskim w roku 2017 połączone z przygotowaniem do obchodów Ogólnopolskiego Roku Odry w 2018”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: joanna.imiela@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 20.09.2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XVIII CROSS Niepodległości o Puchar Ministra Sportu”

W dniu 04.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   pn. „XVIII CROSS Niepodległości o Puchar Ministra Sportu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego  oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego , drogą elektroniczną na adres mailowy: waldemar.luczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego. Wydział Sportu, Rekreacji  i Turystyki. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław  do dnia 18 września 2017.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży

W dniu 04.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski Turniej Halowej Piłki Nożnej  Chłopców do lat 15  plus eliminacje”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego  oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego , drogą elektroniczną na adres mailowy: waldemar.luczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego. Wydział Sportu, Rekreacji  i Turystyki. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław  do dnia 18 września 2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży

W dniu 04.09.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   pn. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn  plus eliminacje”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego  oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego , drogą elektroniczną na adres mailowy: waldemar.luczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego. Wydział Sportu, Rekreacji  i Turystyki. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław  do dnia 18 września 2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Puchar Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet”

W dniu 30.08.2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   pn. „Puchar Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego  oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego , drogą elektroniczną na adres mailowy: waldemar.luczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Regionalnego. Wydział Sportu, Rekreacji  i Turystyki. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław  do dnia 15 września 2017.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży”

W dniu 29 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 16 czerwca 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Mityng Lekkoatletyczny”

W dniu  23 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie PRO-RUN Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rodzinny Mityng Lekkoatletyczny”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport” zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 1 czerwca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zawodów narciarskich i snowboardowych „Puchar otw

W dniu 15 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie KSM „ŁABSKI” Szklarska Poręba, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja zawodów narciarskich i snowboardowych „Puchar otwarcia Sezonu – zima 2017/2018” Szklarska Poręba.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 24 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r.  w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Klubowi Kolarskiemu Xtrabike Bolesławiec udzielona została dotacja w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „1. Międzynarodowe Kolarskie Kryterium Uliczne Powiatu Bolesławieckiego – 21 maja 2017”.

Uchwała Zarządu Województwa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska”

W dniu 12 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalną Radę Olimpijską, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VII Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska” .
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 24 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Cykl halowy turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat

W dniu 15 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „FA Bolesławiec”na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 24 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich”

W dniu 9 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „V Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Bieg pn. „Temat Rynek”

W dniu 27.04. 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Anngells Run, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Bieg pn. „Temat Rynek”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 15 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. 1. Międzynarodowe Kryterium Uliczne Powiatu Bolesławieckiego

W dniu 27 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Kolarski Xtrabike Bolesławiec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „1. Międzynarodowe Kryterium Uliczne Powiatu Bolesławieckiego”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 15 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim"

W dniu 25 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Festyn rekreacyjno – sportowy „Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 4 maja 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „8 BIEG Z POLICJĄ”

W dniu 24 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „8 BIEG Z POLICJĄ”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 4 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24. 04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Ogólnopolski Turniej hokeja na trawie dzieci

W dniu  3 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Ogólnopolski Turniej hokeja na trawie dzieci z okazji Dnia Dziecka”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport” zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 3 maja 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Pokolenia razem – Sport zdrowiem i kondycją rodziny

W dniu 5 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Gwardia” we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Pokolenia razem – Sport zdrowiem i kondycją rodziny – kontynuacja.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 kwietnia 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja turnieju piłki siatkowej Kadetów oraz Meczu Gwiaz

W dniu 23 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Jaworski Klub Sportowy „Skartakus”, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Organizacja turnieju piłki siatkowej Kadetów oraz Meczu Gwiazd Siatkówki z okazji jubileuszu 10 lecia powstania i działalności JKS "Spartakus"
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 5 kwietnia 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z 24.04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo i Drużynowe Mistrzostwa Po

W dniu 22 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 5 kwietnia 2017r. decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Dolnośląski Pięciobój Wodny”

W dniu 13 marca 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Żeglarski REDA im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Dolnośląski Pięciobój Wodny”.                               
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląski Festiwal Sportów Wodnych „Water Jam Jawornik 7

W dniu 13 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportów Wodnych „Farwater” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. Dolnośląski Festiwal Sportów Wodnych „Water Jam Jawornik 7”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 28 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląsk

W dniu 14 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „START” Strzegom na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „VII Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 28 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja „Zawodów Liczyrzepy – Szczytna 2017”

W dniu 14 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. Organizacja „Zawodów Liczyrzepy – Szczytna 2017”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 28 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Milenijny Rogaining”

W dniu 6 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Strzelińskiej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Milenijny Rogaining”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z 24.04. 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XI Międzynarodowy Turniej Bokserski”

W dniu 2 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „XI Międzynarodowy Turniej Bokserski”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Siatkarska Złota Gwiazdka – turniej piłki siatkowej

W dniu 2 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wystrzałowe zawody z kijkami"

W dniu 2 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Przetrwanie na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Wystrzałowe zawody z kijkami".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „V Turniej Piłki Siatkowej"

W dniu 1 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych
w Świdnicy na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „V Turniej Piłki Siatkowej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 marca 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „OLEŚNICKA ŚLIZGAWKA"

W dniu 3 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Oleśnicki Klub Hokejowy na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „OLEŚNICKA ŚLIZGAWKA”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „OLEŚNICKA ROLKA: ROLKI – MOJA PASJA”

W dniu  3 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Oleśnicki Klub Hokejowy na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „OLEŚNICKA ROLKA: ROLKI – MOJA PASJA”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: Izabela.pieniazczak@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „4. Półmaraton Górski Jedlina Zdrój”

W dniu 22 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „4. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 14 marca 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Winter Forza Cup 2017 – Ogólnopolski Turniej Piłki

W dniu 27 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowe FORZA na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Winter Forza Cup 2017 – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Iwony Krawczyk”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 10 marca 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VI Bieg Zdobywcy Góry Parkowej”

W dniu 23 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „VI Bieg Zdobywcy Góry Pakowej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl ,w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 10 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Międzynarodowy Festiwal Petanque Jedlina – Zdrój”

W dniu 17 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Petanque „Jedlina” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Międzynarodowy Festiwal Petanque Jedlina - Zdrój”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 6 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Kobiet"

W dniu 17 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Koszykówce Kobiet”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 6 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Wiosna mieszkańców Gminy Siechnice”

W dniu 20 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Źródło” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Aktywna Wiosna mieszkańców Gminy Siechnice”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 2 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu zaprzęgowego Ślęza 2017”

W dniu 15 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Gallen na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja sportu zaprzęgowego Ślęza 2017”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 2 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Do szkoły na rolkach”

W dniu 14 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Zarolowani, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Do szkoły na rolkach”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 2 marca 2017r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wkręć się w rolki”

W dniu 14 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Zarolowani, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wkręć się w rolki”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 2 marca 2017r.

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Turniej Sylwestrowy - minisiatkówka dziewcząt ”

W dniu 1 grudnia 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację Kraina Siatkówki na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Turniej Sylwestrowy - minisiatkówka dziewcząt”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia 12 grudnia 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Cykl Turniejów piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-11 lat

W dniu 25 listopada 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowa Pasja „STRUŚ” na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Cykl Turniejów piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-11 lat oraz aktywne uczestnictwo rodziców w zajęciach ruchowych podczas trwania turnieju”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego.  
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, do dnia 6 grudnia 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11

W dniu 10 listopada 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 6-11 lat”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Rozwoju Regionalnego   
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 listopada 2016r.

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików

W dniu 21 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Szermierczy „Wrocławianie”, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „XIV Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia
4 listopada 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „70-lecie kolarstwa na Dolnym Śląsku - Bal kolarza”

W dniu 18 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Kolarski na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „70-lecie kolarstwa na Dolnym Śląsku - Bal kolarza”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa  
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia 1 listopada 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Kompleksowy kurs taternictwa

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „Kompleksowy kurs taternictwa z elementami taternictwa powierzchniowego, jaskiniowego, ratownictwa górskiego i wysokogórskiego aktywizujący mieszkańców Dolnego Śląska w dziedzinie kultury fizycznej”

W dniu 20 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Speleoclub Wrocław, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Kompleksowy kurs taternictwa z elementami taternictwa powierzchniowego, jaskiniowego, ratownictwa górskiego i wysokogórskiego aktywizujący mieszkańców Dolnego Śląska w dziedzinie kultury fizycznej”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa  
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia 31 października 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Nowe Programy Sportu Powszechnego–rola samorządów

W dniu 19 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Sportu na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Nowe Programy Sportu Powszechnego – rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń sportowych w ich wdrażaniu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia 31 października 2016r.

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkanie Opłatkowe Dolnośląskiej Rodziny Sportowe

W dniu 14 października 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Sportu, na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej  pt. „Spotkanie Opłatkowe Dolnośląskiej Rodziny Sportowej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa  
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska3-5, 50-413 Wrocław do dnia 24 października 2016r.

(decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci

W dniu 12 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców do lat 15 plus eliminacje”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres e-mailowy: renata.mecina@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Zakończenie sezonu żeglarskiego na Dolnym Śląsku

W dniu 12 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Drzwi do Europy” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Zakończenie sezonu żeglarskiego na Dolnym Śląsku 2016”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres e-mailowy: renata.mecina@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci

W dniu 12 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Organizacja masowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim – Dolnośląski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn plus eliminacje”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres e-mailowy: renata.mecina@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Obchody jubileuszowe z okazji 70 lecia KKS Polonia

W dniu 29 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Kolejowy Klub Sportowy Polonia Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ” Obchody jubileuszowe z okazji 70 lecia KKS Polonia Wrocław, organizacja turnieju w dyscyplinie hokej na trawie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 11 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Silver Run” – międzynarodowe zawody w biegach górs

W dniu 28 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ” Silver Run” – międzynarodowe zawody w biegach górskich 12/21/42 km”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 11 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. 38 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ

W dniu 23 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ”38 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ O PUCHAR BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 7 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowe

W dniu 23 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” Złotoryja na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  ”Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży”.                   
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 7 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. III Bieg Mikołajkowy

W dniu 23 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Klub Sportowy Feniks Legnica  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ”III Bieg Mikołajkowy”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 6 października 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Karta oceny formalnej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt Siatkarska Złota Gwiazdka- Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci

W dniu 18 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. pt „Siatkarska Złota Gwiazdka- Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Wielki Finał Konkursu Olimpijskiego 120 Lat na Olimpij

W dniu 18 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Stowarzyszenie "SUPER KIBIC - MISTRZ WIEDZY, DŻENTELMEN SPORTOWYCH AREN"  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  ” Wielki Finał Konkursu Olimpijskiego „120 Lat Na Olimpijskim Szlaku- Od Aten do Rio de Janeiro”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: izabela.pieniazczak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 31 sierpnia br. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Pokolenia razem – sport zdrowiem i kondycją rodziny

W dniu 12 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Gwardia” we Wrocławiu, stowarzyszenie kultury fizycznej, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Pokolenia razem – sport zdrowiem i kondycją rodziny”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 26 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. ”Przewietrz się na olimpijskim”

W dniu 12 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. .” Przewietrz się na olimpijskim”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 25 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złozonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „I Międzynarodowy Turniej Dzieci w Zapasach w Stylu Wolnym

W dniu 30 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon Milicz na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  ”I Międzynarodowy Turniej Dzieci w Zapasach w Stylu Wolnym – Memoriał Cz. Olszewskiego”.                  
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 14 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”Zajęcia z tenisa ziemnego na wózkach dla sportowców niepełno

W dniu 9 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych LOB Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  ” Zajęcia z tenisa ziemnego na wózkach dla sportowców niepełnosprawnych”.                  
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.” Dolnośląskie Mini Euro 2016”

W dniu 9 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Akademia Piłkarska „MOS Karkonosze” Jelenia Góra na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  ” Dolnośląskie Mini Euro 2016”.                
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”XX Jubileuszowy Turniej Koszykówki Ulicznej "Streetbasket 2016

W dniu 5 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  „XX Jubileuszowy Turniej Koszykówki Ulicznej "Streetbasket 2016".      
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.” Sport to nie tylko piłka. Parki linowe w parkach Wrocławia”

W dniu 6 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Speleoclub Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  „Sport to nie tylko piłka. Parki linowe w parkach Wrocławia”.          
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”XI Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Cup 2016 ”

W dniu 9 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” Świdnica  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  „XI Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Cup 2016”.           
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”Organizacja I Szczytniańskiego Biegu Liczyrzepy”

W dniu 28 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Terenowy Klub Sportowy „Hutnik” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. .”Organizacja I Szczytniańskiego Biegu Liczyrzepy”      

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 16 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003.r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”Biegaj z nami Malczycami”

W dniu 21 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Kajakowy „Ster” Malczyce na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. .”Biegaj z nami Malczycami”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 5 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”VI Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu L

W dniu 26 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Start Strzegom na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. .”VI Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Leżąc klasycznym – 7 listopad 2016”  

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 5 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Pływanie i Nauka”

W dniu 21 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Nauki o Kulturze Fizycznej i Sportu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. . ” VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Pływanie i Nauka”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 3 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”Strzelińska Dziesiątka” V Bieg Wzgórz Strzelińskic

W dniu 19 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Strzeliński Klub Biegacza „Granit” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. . ”Strzelińska Dziesiątka” V Bieg Wzgórz Strzelińskich”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 29 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.”XXIV Ogólnopolski spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka 2016

W dniu 11 kwietnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. .”XXIV Ogólnopolski spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka – 2016” im. Narcyza Bondyra”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT/OFERTY W TRYBIE ART.19A
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Truckers Life w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 30 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Truckers Life na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Więcej ruchu kierowco! - utworzenie siłowni plenerowej.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 9 listopada 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 23 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XVI Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków Specjalnych i Masowych.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 3 listopada 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Kaczawski Klub Siatkarski "REN-BUT" Złotoryja w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W dniu 23 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski "REN-BUT" Złotoryja na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Siatkarska Złota Gwiazdka - Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 3 listopada 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Feniks Legnica w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 9 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Feniks Legnica na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. II Bieg Mikołajkowy.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 20 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Mogę – Chcę - Potrafię w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 6 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Mogę – Chcę - Potrafię na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Kobieta w biegu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 15 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 1 października 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XXIX Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajowy Piłki Nożnej.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 13 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy "Polonia" Świdnica w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 29 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy "Polonia" Świdnica na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 12 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację im. Łukasza "Dino" Staniszewskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 28 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja im. Łukasza "Dino" Staniszewskiego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Dino w skateparku.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).


Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Aqua Zdrój sp. z o.o. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W dniu 25 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Aqua Zdrój sp. z o.o. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 października 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Biegacza „Lupus” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 18 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Biegacza „Lupus” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska udziału w zawodach biegowych. II Cross Lasów Złotowskich.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację „Jagniątków” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 17 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Jagniątków” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Biegam z głową - leśne ścieżki biegowe.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 15 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia” Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XXVI Międzynarodowe Zawody Pływackie "Memoriał Marka Petrusewicza".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 23 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Karate Shotokan „TORA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 8 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Karate Shotokan „TORA” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XVI CUPRUM CUP International Karate WKF - Polish Open '2015.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację „Biegaj dla zdrowia” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 9 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Biegaj dla zdrowia” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Bieg Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 17 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Unihokeja w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 7 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Unihokeja na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 17 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 4 września 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. V Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 15 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Młodą Gwardię w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Młoda Gwardia na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  „III Międzynarodowy Turniej Juniorek w Piłce Siatkowej”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce SPORT
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, Anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 31 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 10 sierpnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. V Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Ziemi Strzelińskiej.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  


W dniu 10 sierpnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Wolę piłkę nożną niż komputer.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
fileadmin/user_upload/Sport/art.19a/oferty_2015/

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Rugby Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 6 sierpnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Rugby Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Rugby Tag Silesia 2015.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 6 sierpnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XVIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki "Polska-Basket-Jelenia Góra 2015".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Ślęża Sobótka MTB Team w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W dniu 31 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Ślęża Sobótka MTB Team na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "2 Bieg Niezłomnych - Pamięci Żołnierzy Wyklętych".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Match Point w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 27 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Match Point na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Organizacja turnieju ITF FUTURES TAURON CUP - Międzynarodowych Mistrzostw Dolnego Śląska w tenisie ziemnym.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej "Commando" w Bolesławcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 24 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej "Commando"   w Bolesławcu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. II Cross Commando o statuetkę brunatnego niedźwiedzia (05.09.2015).
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Perspektywa” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W dniu 23 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Perspektywa” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Wakacyjny Piknik Piłkarski 2015 - IV edycja.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

W dniu 24 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Przygoda ze wspinaczką, zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 sierpnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Taneczny Klub Sportowy Stardance w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 21 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Taneczny Klub Sportowy Stardance na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Puchar Świata Amator Standard & STARDANCE FESTIVAL, Grand Prix LA/ST.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 31 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Aktywni w Brzegu Dolnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 21 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni w Brzegu Dolnym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Aktywny Crossowy Duathlon Czempionów.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 31 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 21 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży Województwa Dolnośląskiego w piłce nożnej i koszykówce z okazji 70 lecia 1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 31 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy AZS AWF we Wrocławiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

W dniu 20 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Przewietrz się na Olimpijskim”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 15 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 27 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strzegomiu "Czytelnik" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 15 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strzegomiu "Czytelnik" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Akademia Sportu dla Seniora.            
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 27 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez "Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 14 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez "Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Nordic Walking LUBIN 2015. II Mistrzostwa Polski w Nordic Walking OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. I Mistrzostwa Polski w Nordic Walking LEKARZY.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 22 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).


Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez "Miejskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej w Wałbrzychu" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 3 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez "Miejskie Towarzystwo Krzewienia kultury Fizycznej w Wałbrzychu" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. IV Maraton Górski Ziemi Wałbrzyskiej "Zielone Sudety".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 14 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 3 lipca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Szkolenie w piłce nożnej" 1 KS Ślęza Wrocław - Żaki i Orliki".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „VI Bieg z Policją”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Górskie Mistrzostwa Polski masters, cyklosport i tandemów w kolarstwie szosowym 15-16.08.2015 r. Podgórzyn.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Judo w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

W dniu 24 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Judo na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Puchar Europy Juniorek i Juniorów w judo.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 2 lipca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Start” Strzegom w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Start” Strzegom na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. V Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym - 8 listopad 2015.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polską Ligę Western i Rodeo w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 18 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polską Ligę Western i Rodeo na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w konkurencjach z bydłem oraz XIV Mistrzostw Polski Ligi Western i Rodeo.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wojskowy Klub Sportowy "Oleśniczanka" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 11 czerwca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wojskowy Klub Sportowy "Oleśniczanka" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Zorganizowanie XXXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława Psujka oraz Mistrzostw Oleśnicy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Biegu Ulicznym w dniu 19.09.2015r.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 23 czerwca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i...

W dniu 27 maja 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Przesieka ENDURO MTB Series.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 5 czerwca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Regionalną Radę Olimpijską w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 30 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalną Radę Olimpijską na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. V Piknik Olimpijski Wrocławia   i Dolnego Śląska.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 maja 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Park Rowerowy" Czarna Góra – Sienna w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Park Rowerowy" Czarna Góra - Sienna na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej pt. Mistrzostwa Polski w Downhillu.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 5 maja 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez "Szkolny Związek Sportowy Gminy Oława" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez "Szkolny Związek Sportowy Gminy Oława" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. XXIII Lekkoatletyczny Mityng "Młodzika" w roku Jubileuszu 70-lecia Sportu Polskiego na Ziemi Oławskiej i Jubileuszu 30-lecia Startów ULKS "Młodzik" - "Ziemia Oławska"  w Rywalizacjach WROZLA, DZLA i PZLA.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 5 maja 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Związek Sportowy w Strzelinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Związek Sportowy w Strzelinie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Strzelińska Dziesiątka” IV Bieg Wzgórz Strzelińskich Dni Patrona Miasta Strzelina – Św. Michała.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 maja 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Skorpion Polkowice w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 17 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Skorpion Polkowice na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Sportowym Osób Niepełnosprawnych.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 kwietnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 13 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. 25 Bieg Solidarności z udziałem niepełnosprawnych.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 22 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez stowarzyszenie "Super Kibic - Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez stowarzyszenie "Super Kibic - Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Półfinał i Finał Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych na 2015 rok.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 20 kwietnia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Radość Życia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 27 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Radość Życia na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. II Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 12 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie" Wałbrzych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 26 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie" Wałbrzych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Mistrzostwa Europy w Zapasach U23. Under 23 Years Old Europen Championship (GR/FS/FW).
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 9 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Organizacja na Dolnym Śląsku regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu. Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 9 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Tenisowych Asów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Tenisowych Asów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Olimpijski ITF Seniors Series Wrocław 2015 - Dolny Śląsk 2015.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Tenisowych Asów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Tenisowych Asów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Tennis Europe Wrocław Cup 2015 - Dolny Śląsk 2015.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Górskie Mistrzostwa Polski Masters, Cyklosport, i Tandemów w Kolarstwie Szosowym. 15-16.08.2015 r. Podgórzyn.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. IV Maraton Górski Ziemi Wałbrzyskiej "Zielone Sudety".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 6 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy RC Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 24 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy RC Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Modeli Samochodów RC ŚCINAWKA ŚREDNIA  27-29.03.2015r.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. 50.Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego WDSF i GPP "Karkonosze Open'2015".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Majówka dla aktywnych w Bukowcu".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Koszykarski Klub Sportowy w Kobierzycach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koszykarski Klub Sportowy w Kobierzycach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Organizacja turnieju międzynarodowego w koszykówce chłopców U16 w ramach rozgrywek EYBL.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 18 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. 25 Bieg Solidarności z udziałem niepełnosprawnych.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 2 marca 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 13 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Akademia Przedszkolaka - szukamy młodych talentów.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 26 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski Wrocław w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 12 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Mistrzostwa Dolnego Śląska Kadetów i Juniorów w kategorii wiekowej od 14 do 18 lat.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 24 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Bokserski "CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 12 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Bokserski "CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI" na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację mistrzostw Dolnego Śląska w boksie młodzików, kadetów i juniorów.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 24 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W dniu 6 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Przygoda ze wspinaczką, zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych".
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 9 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-Jitsu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Akademia Ju-Jitsu 2015.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy pn. Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż

W dniu 9 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy pn. Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Finał akademickich mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Petanque "Jedlina" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 4 lutego 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Petanque "Jedlina" realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. CENTROPE CUP - POLSKA Międzynarodowy Turniej Petanque.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 13 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 28 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Szkółkę Piłkarską Orlik Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Wolę piłkę nożną niż komputer.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację im. Łukasza "DINO" Staniszewskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 29 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Łukasza "DINO" Staniszewskiego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. DINO w Zieleńcu szuka talentów.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Rozwoju i Promocji Tenisa Ziemnego C'MON! w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Rozwoju i Promocji Tenisa Ziemnego C'MON! na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Akademia Młodego Mistrza" tenisowa kadra Dolnego Śląska roczników 2007-2004.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 2 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Kaczawski Klub Siatkarski "REN-BUT" Złotoryja w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski "REN-BUT" Złotoryja na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 2 lutego 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Związek Sportowy w Strzelinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Związek Sportowy w Strzelinie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Strzelińska Dziesiątka" IV Bieg Wzgórz Strzelińskich, Dni Patrona MIASTA Strzelina - św. Michała.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce SPORT.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, pok. 407, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: diana.zatonska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 stycznia 2015 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Regionalną Radę Olimpijską trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 11.12.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalną Radę Olimpijską na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Spotkanie Opłatkowe Dolnośląskiej Rodziny Sportowej”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Jeździecki Partynice trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 4.12.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Jeździecki Partynice na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Halowe Zawody Regionalne – „Świąteczne”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 15 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Wolf Team Jiu-Jitsu trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 1.12.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Wolf Team Jiu- Jitsu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Seminarium Brazylijskiego Jiu-Jitsu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej „BRANDA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 31.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej „BRANDA” na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Organizacja integracyjnego turnieju Tenisa stołowego”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 10 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląską Federację Sportu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 31.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Federację Sportu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Finansowanie sportu i inwestycji sportowych w 2015 roku oraz realizacja programów sportu powszechnego – rola i miejsce samorządów lokalnych”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację na Rzecz Rozwoju i Promocji Tenisa Ziemnego C’MON w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Rozwoju i Promocji Tenisa Ziemnego C’MON na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Organizacja cyklu 4 ogólnopolskich turniejów tenisa dla dzieci do lat 10-ciu. „MP4 Trophy” pod patronatem Michała Przysiężnego”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 30 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 20.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „BIEG SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLNEGO ŚLĄSKA „Postaw serce na nogi”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 30 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 15.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „XV Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne szkół i ośrodków specjalnych i masowych”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 29 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Rugby Wrocław trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 17.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Rugby Wrocław na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „RUGBY TAG SILESIA 2014”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 27 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowegow trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 10.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „II Memoriał ppłk Leopolda Kałuży w strzelectwie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 22 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez „Młodzieżowy Klub Sportowy POLAR Wrocław- Zawidawie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 13.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez „Młodzieżowy Klub Sportowy POLAR Wrocław- Zawidawie” na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Organizacja Mikołajek dla dzieci w wieku 6-14 lat”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 22 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 9.10.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec na realizację zadania publicznego wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Halowe turnieje w Powiecie Bolesławieckim”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 20 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy SVIDA w Świdnicy w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 25 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy SVIDA w Świdnicy  na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Międzynarodowe Zawody Pływackie „VI Świdnicka Gwiazdka 2014 z klasyfikacją „O Puchar Narodów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 października 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Dolnośląski Okręgowy Związek Pływackiw trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 15 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki  na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Organizacja II edycji warsztatów pływackich dla zawodników i trenerów „Zostań Mistrzem”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 26 września 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Maraton Karkonoski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 12 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Maraton Karkonoski na realizację zadania publicznego  pn. „Jeleniogórski Maraton i Półmaraton na Raty Grand Prix Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w Biegach etap 3-4”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 września 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 11 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego na realizację zadania publicznego  pn. „Dino w Skateparku Szuka Talentów”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 września 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Karate Shotokan „TORA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 10 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Karate Shotokan „TORA” na realizację zadania publicznego  pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i U-21 w Karate WKF – Legnica 2014”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 18 września 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr ..

W dniu 19 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kompas, na realizację zadania publicznego  pn. „Lądek Trail”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
do dnia 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ....

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu, na realizację zadania publicznego  pn. „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Duathlonie XVIII Rocznik”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
do dnia 28 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o ....

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego  pn. „Przewietrz się na Olimpijskim”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
do dnia 28 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Treść oferty

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.....

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec, na realizację zadania publicznego  pn. „Międzynarodowy  Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław,
do dnia 28 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „WSPARCIE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „WSPARCIE”, na realizację zadania publicznego  pn. „Chojnowski Triathlon Nowoczesny”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.


Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy anna.kacperska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 28 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty
 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci

W dniu 4 sierpnia 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra na realizację zadania publicznego pn. „XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Polska-Basket-Jelenia Góra 2014”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 13 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Sudecki Ludowy Klub Sportowy "Książ" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 30 lipca 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Sudecki Ludowy Klub Sportowy "Książ" na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Europy Dzieci, Juniorów i Młodych Powożących w powożeniu, Międzynarodowych Zawodów w Zaprzęgach (CAI), Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 12 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Feniks Legnica w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 30 lipca 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Feniks Legnica na realizację zadania publicznego pn. „I Bieg Mikołajkowy”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 12 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących "Świt" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 31 lipca 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących "Świt" na realizację zadania publicznego  pn. „Zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Mężczyzn 'IGLICA CUP 2014 w dniu 15 listopada 2014 r. we Wrocławiu”.
Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „SPORT”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy rafal.pilch@umwd.pl oraz listownie na adres – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 12 sierpnia 2014 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp. z o.o. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 28.07.2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt „Organizacja XV Toyota Półmaraton Wałbrzych oraz Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Zdrowia w Półmaratonie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl   w zakładce „SPORT”.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agnieszka.rauk@dolnyslask.pl listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 sierpnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Treść oferty