rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe upływa 31 października 2017 roku. Wniosek o nagrodę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które należy dołączyć do wniosku można pobrać ze strony www.umwd.pl --> zakładka SPORT --> Nagrody sportowe --> Dokumenty do pobrania

 

W dniu  20 kwietna 2011 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął  Uchwałę w sprawie nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, organy gmin i powiatów województwa dolnośląskiego oraz działające na terenie województwa dolnośląskiego: kluby sportowe, związki sportowe, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania nagród sportowych podane są w uchwale nr IX/135/11 http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11040&idmp=307&r=r wraz z regulaminem: zasady przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:
1)    Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2)    Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanej Pani/Panu nagrody sportowej Województwa Dolnośląskiego.
3)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.
4)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5)    Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne.
6)    Informujemy również, że składając wniosek o przyznanie nagrody sportowej Województwa Dolnośląskiego dołączył/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).