rozmiar czcionki: A | A | A


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

Załącznik nr 1 (oferta)
Załącznik nr 2 (oferta - regranting)
Załącznik nr 3 (umowa)
Załącznik nr 4 (umowa - regranting)
Załącznik nr 5 (sprawozdanie)
Załącznik nr 6 (sprawozdanie - regranting)


Do pobrania:

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego


Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących nowych wzorów umów i ofert z realizacji zadań publicznych

-----------------------------------------------------------------

Odpis z KRS-u przez internet

Wyjaśniając wszelkie wątpliwości przypominamy, że odpis z KRS-u uzyskany poprzez bezpłatną usługę internetową umożliwiającą przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u ma taką samą moc prawną, co dokument otrzymany w sądzie.

Jak skorzystać bezpłatnej usługi internetowej umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u?

1. Wchodzimy na stronę bezpłatnej usługi internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu umożliwiającej przeglądanie i wydruk aktualnego odpisu z KRS-u.
2. Zaznaczamy właściwy rejestr (Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ).
3. Znając numer KRS wpisujemy go we właściwe pole (nie trzeba już wtedy podawać żadnych innych informacji) albo podajemy dane organizacji.
4. Przepisujemy kod z obrazka i naciskamy na przycisk Szukaj.
5. Poniżej przycisku Szukaj pojawi się lista (zazwyczaj zawierająca jedną pozycję) z wynikami wyszukiwania. W ostatniej kolumnie Dane szczegółowe znajduje się Wyświetl, po kliknięciu na które zostaną wyświetlone szczegółowe dane szukanej organizacji.
6. Po naciśnięciu na przycisk Pobierz wydruk otrzymamy dostęp do pliku pdf, który możemy zapisać lub wydrukować.

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami o ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursach ofert na realizację zadań publicznych (pełna informacja znajduje się na stronie BIP UMWD zakładka "Ogłoszenia o konkursach") oraz oraz ich rozstrzygnięciach (pełna informacja znajduje się na stronie BIP UMWD zakładka "Wyniki konkursów"), jak również z informacjami o konkursach i dotacjach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez inne podmioty.

-----------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

10 stycznia 2010 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Treść rozporządzenia

Wzór oferty na realizację zadań publicznych  (instrukcja wypełnienia oferty)

Wzór sprawozdania z realizacja zadań publicznych

Aktualizacja kosztorysu