rozmiar czcionki: A | A | A

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych, działający przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z profesjonalnego  wsparcia doradczego.

                                                                 


Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych
ul. Walońska 3–5  (pok. 701A),
50–413 Wrocław
tel. 71 770 41 92
kontakt: doradztwo_ngo@umwd.pl

UWAGA! Informujemy, że Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych będzie nieczynny do 25 stycznia 2019 r. 


Jeśli nie wiesz skąd pozyskać środki na działalność swojej organizacji pozarządowej, jak przygotować prawidłowo ofertę na realizację zadania publicznego, jakimi zasadami należy się kierować przy jego rozliczaniu, nasz doradca odpowie na te pytania oraz na wiele innych związanych z działaniem NGO.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej. Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wcześniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: doradztwo_ngo@umwd.pl  , na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

 Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail inspektor@umwd.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu udzielenia porady/skorzystania z doradztwa w Regionalnym Punkcie Doradczym na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz w celu archiwizacji;
4) Pani/Pana dane nie będą profilowane;
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem uzyskania porady/skorzystania z doradztwa.


Doradcą w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych jest Karolina Furmańska.

 Z wykształcenia politolog i magister stosunków międzynarodowych, absolwentka Studium Psychologiczno – Pedagogicznego. Posiada certyfikat "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych" (ma na swoim koncie przeprowadzonych prawie 2000 godzin szkoleniowych). Doradca, animatorka lokalna, twórczyni i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych i społecznych współfinansowanych ze środków krajowych (np. dotacje samorządowe, rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), europejskich (np. Grant Blokowy Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy) oraz unijnych (Europejski Fundusz Społeczny: ZPORR, SPO RZL, POKL).  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i rozwojem kadry w ujęciu organizacji i pracy projektowej. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: zakładanie i funkcjonowania organizacji pozarządowych (aspekty prawne, formalne, finansowe, itp.), planowanie strategiczne, praca metodą projektu, tworzenie projektów i wniosków aplikacyjnych, efektywne funkcjonowanie zespołu, komunikacja i współpraca zespołowa i międzysektorowa, animacja lokalna, ekonomia społeczna.

Sama o sobie mówi:  Od ponad 10 lat zawodowo jestem związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, od  5 lat rozwijam założoną wspólnie z przyjaciółmi fundację. Przez te wszystkie lata miałam okazję współpracować oraz edukować liczne grono różnorodnych organizacji, grup nieformalnych, a także osób  aktywnie działających na rzecz  rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego. Środowisko ngo’s  jest bardzo zróżnicowane -zarówno pod względem branżowym, jak i posiadanych zasobów czy stylu zarządzania.  Organizacje mają różne potrzeby i potencjał. Dotychczasowe  doświadczenie, które zdobyłam pracując w organizacjach oraz edukując liderów, pracowników, wolontariuszy, społeczników, urzędników pokazały mi, iż organizacje borykają się z różnorodnymi trudnościami, wynikającymi z indywidualnych potrzeb oraz ogólnych wyzwań. Nie ma jednej recepty, czy uniwersalnego rozwiązania. Dlatego jako doradca będę przede wszystkim łączyć posiadaną wiedzę z praktycznym doświadczeniem i obecnymi możliwościami.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również do korzystania z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
pokój 300
Infolinia: 801 700 008
tel. 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 776 97 65
fax. 71 776 98 41
pife@dolnyslask.pl

Punkt jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00,
w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Pl. Ratuszowy 32/32a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 764 94 66, 75 752 49 42
fax: 75 752 49 40
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Punkt jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00,
w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica
tel. 76 723 54 81, tel./fax 76 723 54 80
pife.legnica@dolnyslask.pl

Punkt jest czynny w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172
pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Punkt jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00,
w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00
Więcej na www.fundusze.dolnyslask.pl

– Punkt Informacyjny EFS
konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.30 
tel. 071 776 96 17,
e-mail: promocja.efs@dolnyslask.pl

– Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO
konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00
adres: ul. Słowackiego 12–14, pok. 403
tel. 71 776 91 42, 71 776 91 20,
e-mail: rpo@dolnyslask.pl