rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie pierwszego roku świadczenia usług hurtowych przez Operatora Infrastruktury DSS

Dodano: 01-03-2017

1 marca 2017r. mija rok od uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UKE w sprawie zatwierdzenia „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”. W wydanej decyzji Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy dla usług określonych w Umowie ramowej. Tym samym Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (OI DSS) pod firmą DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.), ustanowiony do...

[więcej]