rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia majątkowe Radnych Województwa

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Ewa Rzewuska
Funkcje:
Przewodniczący - Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Członek - Komisja Współpracy Zagranicznej

Klub radnych: Dolnośląski Ruch Samorządowy

Pełnione funkcje publiczne:
Prezes Dolnośląskiego Obywatelskiego Uniwersytetu III Wieku, Członek Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej, Cżłonek Honorowy Stowarzyszenia "Grudziądzka", Wiceprzewodnicząca Samorządu Uniwersytetu III Wieku na Wydziale Teologicznym przy Kurii Metropolitalnej, Członek Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie M. Gołębiewskim Metropolicie Wrocławskim, Radna Województwa Dolnośląskiego w III kadencji SWD (2006 - 2010) - Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody (2006 - 2009), Radna Sejmiku Województwa Wrocławskiego w I i II kadencji (1990 - 1998) - Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (1993 - 1998), Radna Rady Miejskiej Wrocławia w I, II i III kadencji RM (1990 - 2002) - Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska (1990 - 1994 i 1998 - 2002), Przewodnicząca Komisji ds. Osiedli (1994 - 1998), Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej (2004 - 2008)
Wykształcenie:
wyższe, dr nauk rolniczych - Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Zootechnika, Politechnika Wrocławska - studia podyplomowe Ochrona wód przed zanieczyszczeniem
Zainteresowania:
sport, turystyka, ochrona środowiska, młodzież trudna
Zamieszkały/a:
Wrocław
Oswiadczenie majatkowe: link