rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia majątkowe Radnych Województwa

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Piotr Borys
Funkcje:
Członek - Komisja Kultury, Nauki i Edukacji
Członek - Komisja Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki
Przewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Klub radnych: Koalicja Obywatelska

Pełnione funkcje publiczne:
W latach 1998–2002 zasiadał w radzie miasta Lubin, krótko pełniąc funkcję w zarządzie miasta. Od 2003 sprawował mandat radnego sejmikudolnośląskiego. W II kadencji był wiceprzewodniczącym sejmiku, następnie został powołany w skład zarządu województwa. Utrzymał to stanowisko po wyborach samorządowych w 2006. W marcu 2008 w nowym zarządzie objął stanowisko wicemarszałka. Z listy PO w 2009 w okręgu dolnośląsko-opolskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji[3]. W Parlamencie Europejskim został członkiem delegacji do spraw stosunków z Afganistanem, delegacji do spraw stosunków z Azją Centralną, Komisji Prawnej oraz Komisji Kultury i Edukacji, jak również członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej. W 2015 roku doradca Ministra Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2016 Dyrektor Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej RP.
Wykształcenie:
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Zamieszkały/a:
Lubin
Oswiadczenie majatkowe: link