rozmiar czcionki: A | A | A

Radni województwa

Informacje w profilach Radnych tworzone są na podstawie składanych przez Radnych deklaracji bez ingerencji Kancelarii Sejmiku WD w podawaną treść

Oświadczenia majątkowe Radnych Województwa

Kontakt z radnymi możliwy za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku bądź poprzez adresy e-mail radnych dostępne w poniższym dokumencie.

Adresy email

 

Profile Radnych

Imię i Nazwisko : Jacek Baczyński
Funkcje:
Przewodniczący Klubu w Sejmiku - Prawo i Sprawiedliwość
Przewodniczący - Komisja Budżetu i Finansów
Członek - Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

Klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie:
Oswiadczenie majatkowe: link